Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Kompetensbrist stoppar renovering
Energi 19 aug 2011
Renoveringsbehovet är akut för miljonprogrammets 800 000 lägenheter som förfaller och slukar energi.
De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens och dålig uppföljning och implementering av erfarenheter.
Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bygg- och fastighetsbranschen presenterar ett förslag med 15 punkter om hur branschen och staten tillsammans ska få fart på energieffektiviseringen av flerbostadshus.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Förslagen i korthet

Åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn:

 1. Först genomföra de åtgärder som har mycket kort återbetalningstid
 2. Öka energikompetensen genom olika utbildningsinsatser
 3. Använd totalprojektmetoden för att beräkna lönsamhet i projekt
 4. Teknikupphandling för att ta fram nya koncept för hållbar renovering
 5. Öka den finansiella sektorns kunskap om energieffektiva byggnader
 6. Förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekt och mellan aktörer
 7. Utbilda beställare och boende så att energieffektiva bostäder efterfrågas

Förslag till statliga åtgärder:

 1. Skapa ekonomiska incitament  med lägre avgifter för energieffektiva byggnader
 2. Tvinga fran ökad avsättning för underhåll
 3. Återinrätta ett statligt byggforskningsprogram
 4. Minska osäkerheten kring tillämpningen av byggreglerna med politiska mål
 5. Förbättra uppföljningen av energikraven
 6. Inför krav på individuell energimätning där det är kostnadseffektivt
 7. Uppmuntra samordning av kommunala energikrav
 8. Låt energikostnaderna spegla energieffektiviseringsmålens vikt
Fördjupningsmaterial

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Renoveringar Bostäder Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Förslagen i korthet

Åtgärder inom samhällsbyggnadssektorn:

 1. Först genomföra de åtgärder som har mycket kort återbetalningstid
 2. Öka energikompetensen genom olika utbildningsinsatser
 3. Använd totalprojektmetoden för att beräkna lönsamhet i projekt
 4. Teknikupphandling för att ta fram nya koncept för hållbar renovering
 5. Öka den finansiella sektorns kunskap om energieffektiva byggnader
 6. Förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekt och mellan aktörer
 7. Utbilda beställare och boende så att energieffektiva bostäder efterfrågas

Förslag till statliga åtgärder:

 1. Skapa ekonomiska incitament  med lägre avgifter för energieffektiva byggnader
 2. Tvinga fran ökad avsättning för underhåll
 3. Återinrätta ett statligt byggforskningsprogram
 4. Minska osäkerheten kring tillämpningen av byggreglerna med politiska mål
 5. Förbättra uppföljningen av energikraven
 6. Inför krav på individuell energimätning där det är kostnadseffektivt
 7. Uppmuntra samordning av kommunala energikrav
 8. Låt energikostnaderna spegla energieffektiviseringsmålens vikt
Fördjupningsmaterial