Varan har lagts till i varukorgen
Generösare trafikskadeersättning
Juridik 18 aug 2011
Ett vägmärke på Stockholmsvägen i Mariestad blev påkört av en personbil som var trafikförsäkrad hos Folksam. HD dömde Folksam till att betala trafikskadeersättning för att åtgärda skadan. På bilden: Stockholmsvägen
När kostnaden efter en trafikolycka inte uppkommit som en direkt följd av skyddsåtgärder har väghållare rätt till ersättning för sakskador.

Högsta domstolen konstaterar i en dom att väghållaren ska få ersättning för reparationer och inköp av nytt material som ersätter egendom som blivit skadad vid en olycka.

I alla fall så länge som reparationerna inte behöver göras för att förhindra direkta följdolyckor. För kommunerna och Trafikverket innebär det mycket pengar som man nu kan inkassera från försäkringsbolag eller Trafikskadeföreningen.

Konkret innebär det att väghållaren till exempel kan få ersättning för:

 • skadad eller förstörd vägport
 • vägmärke
 • vajerräcke
 • lyktstolpe
 • trafikljusanläggning
 • refug
 • vägbana
 • bro
 • annan anordning som behövs permanent för vägens bestånd, drift eller brukande.

Inte för olyckstillfället

Rätten till ersättning för skyddsåtgärder som väghållaren gör för att direkt mildra effekterna av en trafikolycka är fortfarande begränsad.

Detsamma gäller möjligheten till ersättning för saker som görs för att hindra följdolyckor, till exempel tillfällig avstängning, trafikomledning, undanröjning eller sanering av drivmedel på vägbanan.

Anmäl också tidigare skador

Kommuner och andra väghållare som inte anmält tidigare skador bör göra det direkt till sitt försäkringsbolag eller Trafikskadeföreningen.

För skador som redan är anmälda kan väghållaren se fram emot ett bättre ekonomiskt utfall än tidigare då sannolikheten att få ersättning har ökat.

FAKTA De två domsluten

 • Mariestads kommun fick av HD rätt till ersättning för skadat trafikmärke inom tättbebyggt område med detaljplan. Mål T 1941-10.
 • Trafikverket fick rätt till ersättning för två broar som skadats då brandfarlig vätska fattat eld vid en tankbilsolycka.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA De två domsluten

 • Mariestads kommun fick av HD rätt till ersättning för skadat trafikmärke inom tättbebyggt område med detaljplan. Mål T 1941-10.
 • Trafikverket fick rätt till ersättning för två broar som skadats då brandfarlig vätska fattat eld vid en tankbilsolycka.