Varan har lagts till i varukorgen
EU prisar tillgängliga städer
Energi 31 aug 2011
Integrerad ramp för tillgänglighet. Foto Anders Wester
Det är fortfarande möjligt att vara med i EU:s årliga tävling ”Access City Award”. Här belönas städer som gör viktiga varor och tjänster mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Målet är att skapa ett hinderfritt samhälle i EU.

Europeiska kommissionen tar fram till den 20 september emot nomineringar till andra upplagan av ”Access City Award”. Kommuner med minst 50 000 invånare i samtliga EU-länder kan delta. Initiativen som de tävlande presenterar måste ha genomförts under de senaste fem åren.

En nyhet i årets tävling är ett särskilt omnämnande för berömvärda framgångar och resultat inom tillgänglighet. De delas ut av EU-juryn efter rekommendationer från de nationella juryna.

80 miljoner människor

Runt 80 miljoner EU-invånare har en funktionsnedsättning. Tillgång för alla till transport, offentliga rum och tjänster samt teknologi är en stor utmaning. Men en ökad tillgänglighet ger både ekonomiska och sociala fördelar.

Att en stad visar engagemang, ambition och innovation för en hinderfri miljö, ger uppmärksamhet och belöning i tävlingen. Förhoppningsvis inspirerar priset andra städer inom EU att arbeta för en stad utan hinder. Tävlingen är i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FAKTA Fakta om tävlingen

 • Deltagare är välkomna att skicka in en ansökan före den 20 september 2011.
 • Det första urvalet görs på nationell nivå, sedan görs ett slutligt urval på EU-nivå.
 • Hur integrerade tillgänglighet är i varor, tjänster och infrastruktur bedöms inom fyra huvudområden. 1. Konstruerad miljö och offentliga rum 2. Transport och relaterad infrastruktur 3. Information och kommunikation, inklusive ny teknik (IKT) 4. Allmänna serviceinrättningar och tjänster.
 • De tävlande ska presentera initiativ och aktiviteter som är en del av ett omfattande handlingsprogram, inte bara enstaka projekt.
 • Bedömning görs om de uppnådda resultatens kvalitet och hållbarhet samt att städerna måste visa att personer med funktionsnedsättning, och de organisationer som representerar dessa personer, har tagit en aktiv del i planeringen. Genomförandet och underhåll av stadens arbete för tillgänglighet samt vilken inverkan åtgärderna har på det dagliga livet för personer med funktionsnedsättning och för staden i stort är några av juryns kriterier.
 • Tävlingen avgörs på EU-nivå. Juryn är sammansatt av experter på tillgänglighet inklusive företrädare för Euorpean Disability Forum. Ett val av fyra finalister från ländernas nomineringar får delta i en ceremoni med prisutdelning i Bryssel.
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Tillgänglighet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Fakta om tävlingen

 • Deltagare är välkomna att skicka in en ansökan före den 20 september 2011.
 • Det första urvalet görs på nationell nivå, sedan görs ett slutligt urval på EU-nivå.
 • Hur integrerade tillgänglighet är i varor, tjänster och infrastruktur bedöms inom fyra huvudområden. 1. Konstruerad miljö och offentliga rum 2. Transport och relaterad infrastruktur 3. Information och kommunikation, inklusive ny teknik (IKT) 4. Allmänna serviceinrättningar och tjänster.
 • De tävlande ska presentera initiativ och aktiviteter som är en del av ett omfattande handlingsprogram, inte bara enstaka projekt.
 • Bedömning görs om de uppnådda resultatens kvalitet och hållbarhet samt att städerna måste visa att personer med funktionsnedsättning, och de organisationer som representerar dessa personer, har tagit en aktiv del i planeringen. Genomförandet och underhåll av stadens arbete för tillgänglighet samt vilken inverkan åtgärderna har på det dagliga livet för personer med funktionsnedsättning och för staden i stort är några av juryns kriterier.
 • Tävlingen avgörs på EU-nivå. Juryn är sammansatt av experter på tillgänglighet inklusive företrädare för Euorpean Disability Forum. Ett val av fyra finalister från ländernas nomineringar får delta i en ceremoni med prisutdelning i Bryssel.