Varan har lagts till i varukorgen
Energideklarationer så in i Norden
Energi 16 aug 2011
Första byggnadsdirektivet är nu genomfört i alla EU:s medlemsstater. Erfarenheter och resultat presenteras i en gemensam rapport från ländernas ansvariga.
Byggnadsdirektivet är infört i alla EUs medlemsstater i varierande omfattning. Alla länder har krav på energihushållning i de nationella byggreglerna och energicertifikaten är obligatoriska för många byggnadstyper.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Införandet av EU-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda (EPBD) innebar ett antal förändringar i medlemsstaterna inom EU, bland annat införandet av de så kallade energicertifikaten för byggnader som i Sverige blev energideklarationer.

I direktivet ställdes det dessutom krav på kontinuerliga skärpningar av energihushållningskraven i de nationella byggreglerna, OVK och kontroll av värmepannor.

Nationella rapporter

I en rapport från EU presenteras en samlad bild av införandet av energideklarationer och här presenterar vi en samlad bild av Norden.

Informationen är baserad på de texter som ansvariga myndigheter själva lämnat inom ramen för det EU-finansierade programmet för erfarenhetsåterföring mellan medlemsstaterna, Concerted Action (CA). Innehållet i rapporterna varierar kraftigt och det är svårt att jämföra uppgifterna.

Den samlande skriften heter ”Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) featuring Country Reports 2010” och publicerades av EU Kommissionen med hjälp av Intelligent Energy Europe (IEE).

I skriften återfinns rapporter från alla EUs medlemsstater för den som är intresserad av att veta mer.

En nordisk jämförelse

Alla de nordiska länderna, inklusive Norge som ju inte är med i EU men har valt att delta i miljöarbetet i EU, har infört byggnadsdirektivet fullt ut. Det finns en hel del utrymme för tolkningar bland annat vad gäller omfattning, kontroll och krav på experter i direktivet, vilket gör att systemen skiljer en del mellan länderna.

För den som är nyfiken på likheter och skillnader i de nordiska ländernas införande av energideklarationerna, kan ett hjälpmedel för jämförelse hittas i den sammanställning av ländernas egen information som bifogas artikeln.

Reviderat byggnadsdirektiv

Nu inväntar vi implementeringen av det reviderade byggnadsdirektivet och rapporter från medlemsstaterna om vidare arbete och erfarenheter.

Fokus ligger i det här ämnet på hur det har gått med energideklarationerna i Norden. Också på energihushållningskraven ser ut i våra grannländer.

Energideklarationerna är införda i alla EUs medlemsstater, i varierande omfattning.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter