Varan har lagts till i varukorgen
EKS 8 – BKR ersätts fullt ut
Konstruktion 19 aug 2011
Den nya författningen EKS 8 gäller när en byggnad uppförs, byggs till för tillbyggda delar, ändras för tillkommande byggnadsdelar och för mark- och rivningsarbeten.
Nu ersätter eurokoderna de nationella konstruktionsreglerna, BKR, fullt ut. Detta gäller från 1 januari 2011 och publicerades i slutet av april i en ny grundförfattning, EKS 8.
De nya konstruktionsreglerna har publicerats i Boverkets föreskriftsserie EKS, europeiska konstruktionsstandarderna, med beteckningen BFS 2010:28 EKS 7.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter