Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ansvar för fall genom hål i bjälklag
Juridik 18 aug 2011
De flesta läsarna av dessa rader torde känna till att det är byggherren som har ansvaret för samordningen av arbetsmiljöåtgärder. Den allmänna uppfattningen är nog att ansvaret är strängt. Men nu har det kommit ett rättsfall som visar att det finns en gräns för byggherrens skadeståndsskyldighet, om det faktiskt inträffar en olycka. Omständigheterna var ovanliga.
Lars-Otto Liman
Advokaterna Liman & Partners
Under hösten 2001 lät två privatpersoner utföra ombyggnadsarbeten i sin tvåvåningsvilla. De anlitade entreprenören E 1 för arbetena och denne anlitade i sin tur underentreprenören UE 1 för vissa arbeten.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mellandom

Mellandom är en processekonomisk åtgärd som ibland används för att begränsa rättegångskostnaderna.

Det betyder i det aktuella fallet att domstolen först avgör om skadeståndsskyldighet över huvud taget föreligger. Sedan prövas frågan om skadeståndets storlek.

En fördel med en sådan ordning är att parterna – och domstolen – slipper en mängd arbete och kostnader i det fall att domstolen kommer fram till att skadeståndsskyldighet inte föreligger. För i så fall blir det meningslöst att tala om storleken på det skadestånd som inte ska utgå

 Ett förfarande med mellandom innebär att frågan huruvida skadeståndsskyldighet föreligger kan överklagas för sig.

FAKTA Fastställande av domslut

Man brukar skilja mellan att en överordnad rätt fastställer underrättens domslut och att den överordnade rätten fastställer även underrättens domskäl.

I det här fallet fastställde hovrätten underrättens dom. Det betyder att hovrätten delade både underrättens sätt att resonera och det domslut som underrätten kommit fram till. Andra gånger kan det vara så att hovrätten kommer fram till samma domslut, men på andra domskäl än dem som underrätten redovisat.

Lars-Otto Liman
Advokaterna Liman & Partners
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mellandom

Mellandom är en processekonomisk åtgärd som ibland används för att begränsa rättegångskostnaderna.

Det betyder i det aktuella fallet att domstolen först avgör om skadeståndsskyldighet över huvud taget föreligger. Sedan prövas frågan om skadeståndets storlek.

En fördel med en sådan ordning är att parterna – och domstolen – slipper en mängd arbete och kostnader i det fall att domstolen kommer fram till att skadeståndsskyldighet inte föreligger. För i så fall blir det meningslöst att tala om storleken på det skadestånd som inte ska utgå

 Ett förfarande med mellandom innebär att frågan huruvida skadeståndsskyldighet föreligger kan överklagas för sig.

FAKTA Fastställande av domslut

Man brukar skilja mellan att en överordnad rätt fastställer underrättens domslut och att den överordnade rätten fastställer även underrättens domskäl.

I det här fallet fastställde hovrätten underrättens dom. Det betyder att hovrätten delade både underrättens sätt att resonera och det domslut som underrätten kommit fram till. Andra gånger kan det vara så att hovrätten kommer fram till samma domslut, men på andra domskäl än dem som underrätten redovisat.