Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för bättre upphandling
Energi 7 apr 2011
LOU fortsätter att vålla huvudbry. Som en hjälp har Kammarkollegiet tagit fram fem nya vägledningar för upphandling inom byggsektorn. De finns gratis att ladda ned på www.upphandlingsstöd.se
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Att vara tydlig i förfrågningsunderlaget med vad man vill ha och välja rätt utvärderingskriterier och utvärderingsmodell är de viktigaste faktorerna för att lyckas med upphandlingen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Sex snabba tips

 1. Håll isär vad som är kvalificeringskrav och vad som är tilldelningskriterier (alltså sådant som får utvärderas).
 2. Förfrågningsunderlaget ska vara så tydligt att anbudsgivare förstår vad som efterfrågas och hur utvärderingen går till. Tilldelningskriterierna ska beskrivas tydligt samt hur de viktas och rangordnas.
 3. Välj den utvärderingsmodell som passar bäst för just din upphandling. Klargör för- och nackdelar och testa modellen innan förfrågningsunderlaget fastställs.
 4. Om enbart pris ska utvärderas bör du ställa höga obligatoriska krav på den kvalitet du vill ha.
 5. Se till att ha god kännedom om vad marknaden kan erbjuda innan du fastställer nivån på tilldelningskriterierna. Om alla anbudsgivare kan uppfylla dessa borde du kanske välja några andra mer utslagsgivande.
 6. Referenser får användas i utvärderingen men ska då handla om föremålet för upphandlingen och inte anbudsgivaren. Ange därför noga exakt vad referenstagningen avser.
FAKTA Fler vägledningar om upphandling

Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster. Omfattar både LOU och LUF.Samma upplägg som vägledning för anbudsutvärdering vid byggentreprenad men intressant eftersom den omfattar upphandling av konsulttjänster som förvaltning, snöröjning och avfallstransporter..

Offentlig upphandling inom byggsektorn – vägledning för leverantörer. Tar upp viktiga frågor som olika typer av ramavtal och vad i förfrågningsunderlaget (AMA AF-koder) som är viktigt att tänka på.

Offentlig upphandling inom byggsektorn – vägledning för upphandlande myndigheter. Generellt utformad vägledning om byggupphandlingar under tröskelvärdet.

Läs mer: www.upphandlingsstöd.se

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Sex snabba tips

 1. Håll isär vad som är kvalificeringskrav och vad som är tilldelningskriterier (alltså sådant som får utvärderas).
 2. Förfrågningsunderlaget ska vara så tydligt att anbudsgivare förstår vad som efterfrågas och hur utvärderingen går till. Tilldelningskriterierna ska beskrivas tydligt samt hur de viktas och rangordnas.
 3. Välj den utvärderingsmodell som passar bäst för just din upphandling. Klargör för- och nackdelar och testa modellen innan förfrågningsunderlaget fastställs.
 4. Om enbart pris ska utvärderas bör du ställa höga obligatoriska krav på den kvalitet du vill ha.
 5. Se till att ha god kännedom om vad marknaden kan erbjuda innan du fastställer nivån på tilldelningskriterierna. Om alla anbudsgivare kan uppfylla dessa borde du kanske välja några andra mer utslagsgivande.
 6. Referenser får användas i utvärderingen men ska då handla om föremålet för upphandlingen och inte anbudsgivaren. Ange därför noga exakt vad referenstagningen avser.
FAKTA Fler vägledningar om upphandling

Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och tjänster. Omfattar både LOU och LUF.Samma upplägg som vägledning för anbudsutvärdering vid byggentreprenad men intressant eftersom den omfattar upphandling av konsulttjänster som förvaltning, snöröjning och avfallstransporter..

Offentlig upphandling inom byggsektorn – vägledning för leverantörer. Tar upp viktiga frågor som olika typer av ramavtal och vad i förfrågningsunderlaget (AMA AF-koder) som är viktigt att tänka på.

Offentlig upphandling inom byggsektorn – vägledning för upphandlande myndigheter. Generellt utformad vägledning om byggupphandlingar under tröskelvärdet.

Läs mer: www.upphandlingsstöd.se