Varan har lagts till i varukorgen

Vad gäller när vi vill handla av kommunalt bolag? Var går gränsen mellan upphandling och internbeställning?

Juridik 12 apr 2011
Vad gäller vid upphandling av produkter och tjänster från ett kommunalt bolag, exempelvis det kommunala energibolaget, när man arbetar på kommunens fastighetsförvaltning? Var går gränsen mellan upphandling och internbeställning? Som jag förstått det kan vi anlita någon av våra systerförvaltningar med samma organisationsnummer utan föregående upphandling? Vid anslutningsavgift på exempelvis fjärrvärme för en fastighet är vi hänvisade att beställa installation av det kommunala energibolaget, räknas detta som direktupphandling? Kan vi låta dem gå vidare och byta utrustning i anslutning till fjärrvärmecentralen eller energioptimera värmesystemet i den aktuella byggnaden i samband med installationen, de entreprenörer de använder är ju upphandlade enligt LOU?

”Normalt sett behöver man inte upphandla enligt LOU när man köper/säljer varor eller tjänster inom en och samma myndighet, det vill säga inom kommunens egna förvaltningar.

Konkurrensutsätta upphandlingen

Det kan däremot finnas en skyldighet att upphandla om kommunen köper varor eller tjänster från sina bolag. Om det kommunala bolaget också har andra kunder än sin ägarkommun, eller om bolaget kan agera självständigt i förhållande till ägaren, kan kommunen nämligen vara skyldig att konkurrensutsätta upphandlingen enligt LOU.

Då får det kommunala bolaget lämna anbud och tävla om kontraktet på samma villkor som alla andra företag.

På Konkurrensverkets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller vid köp från egna bolag. Mer läsning finns också i regeringens proposition 2009/10:134

Ska stå i förfrågningsunderlaget

Det måste framgå i förväg, det vill säga i förfrågningsunderlaget och i avtalet, vilka kommunala bolag eller kommuner som får använda ett visst avtal. Det är alltså inte tillåtet för en kommun att använda ett avtal som har upphandlats enligt LOU av någon annan, om kommunen inte varit med i avtalet från början.”

Med vänlig hälsning, Daniel Johansson

Föredragande, Avdelningen för offentlig upphandling, Konkurrensverket

Daniel Johansson på avdelningen för offentlig upphandling, Konkurrensverket, reder ut gränserna mellan upphandling och internköp mellan kommunala bolag.
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Daniel Johansson på avdelningen för offentlig upphandling, Konkurrensverket, reder ut gränserna mellan upphandling och internköp mellan kommunala bolag.