Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Typgodkännande och tillverkningskontroll
Energi 4 maj 2011
Mycket är sig likt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Typgodkännande och beslut om tillverkningskontroll som redan har meddelats gäller även framöver. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar med mera som påbörjats före den 2 maj 2011.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Det ska vara lätt att känna igen typgodkända produkter när de kommer till byggarbetsplatsen. Bilden visar utformningen av Boverkets varumärke nr 241 217.
FAKTA Uppgifter i typgodkännande

I typgodkännandet och i beslutet om tillverkningskontroll ska det finnas uppgifter om:

 1. innehavarens namn och adress
 2. materialets, konstruktionens eller anordningens avsedda användning
 3. hur och när materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven i PBL
 4. provningsrapporter, beräkningar etc som utgjort bedömningsunderlag
 5. vid prövningen
 6. upprättade kontrollanvisningar
 7. tillhörande handlingar
 8. beslutsdatum och giltighetstid
 9. produktens märkning
 10. tillverkarförsäkran enligt bestämmelserna.
FAKTA Genom författningen upphävs:

 1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll4,
 2. Boverkets kungörande (BFS 1999:17) av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter5 samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning6.

För övrigt:

 • Typgodkännandebevis och beslut om tillverkningskontroll som har meddelats före den 2 maj 2011 med stöd av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll har fortsatt giltighet i enlighet med de bestämmelser som gäller enligt denna författning (BFS 2011:19).
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Det ska vara lätt att känna igen typgodkända produkter när de kommer till byggarbetsplatsen. Bilden visar utformningen av Boverkets varumärke nr 241 217.
FAKTA Uppgifter i typgodkännande

I typgodkännandet och i beslutet om tillverkningskontroll ska det finnas uppgifter om:

 1. innehavarens namn och adress
 2. materialets, konstruktionens eller anordningens avsedda användning
 3. hur och när materialet, konstruktionen eller anordningen uppfyller kraven i PBL
 4. provningsrapporter, beräkningar etc som utgjort bedömningsunderlag
 5. vid prövningen
 6. upprättade kontrollanvisningar
 7. tillhörande handlingar
 8. beslutsdatum och giltighetstid
 9. produktens märkning
 10. tillverkarförsäkran enligt bestämmelserna.
FAKTA Genom författningen upphävs:

 1. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll4,
 2. Boverkets kungörande (BFS 1999:17) av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter5 samt i förekommande fall allmänna råd om dess tillämpning6.

För övrigt:

 • Typgodkännandebevis och beslut om tillverkningskontroll som har meddelats före den 2 maj 2011 med stöd av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1995:6) om typgodkännande och tillverkningskontroll har fortsatt giltighet i enlighet med de bestämmelser som gäller enligt denna författning (BFS 2011:19).
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.