Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Svensk-norsk elcertifikatmarknad
Energi 29 apr 2011
Både Sverige och Norge satsar på en utbyggnad av förnyelsebara energikällor. Foto: Vattenfall
De svenska och norska regeringarna är överens om att bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen. Man planerar att etablera en gemensam marknad för elcertifikat från 1 januari 2012.
Den norska regeringen har, efter överläggningar med den svenska, lämnat över ett förslag till ny lag om elcertifikat till Stortinget.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Elcertifikatsystem

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige den 1 maj 2003.

Det är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka användningen av förnybar el.

Systemet är teknikneutralt och omfattar olika typer av förnybara energikällor i syfte att främja utbyggnaden av den elproduktion som är mest kostnadseffektiv.

Grundprincipen är att nya producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje megawattimme som producerats.

Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet enligt lag att köpa elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el.

Därmed skapas ett pris på certifikaten som leder till ökade intäkter för de som investerar i ny förnybar elproduktion.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Elcertifikatsystem

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige den 1 maj 2003.

Det är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka användningen av förnybar el.

Systemet är teknikneutralt och omfattar olika typer av förnybara energikällor i syfte att främja utbyggnaden av den elproduktion som är mest kostnadseffektiv.

Grundprincipen är att nya producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje megawattimme som producerats.

Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet enligt lag att köpa elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el.

Därmed skapas ett pris på certifikaten som leder till ökade intäkter för de som investerar i ny förnybar elproduktion.