Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Svårt för unga att hitta bostad
Bostäder 28 apr 2011
Boverkets undersökning visar att drygt hälften av landets kommuner har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar. Särskilt utbredd är bristen i storstadsregionerna och i andra större städer, men den finns även i mindre kommuner.
Boverket har på uppdrag av regeringen följt utvecklingen av ungdomars villkor på bostadsmarknaden. Resultatet redovisar Boverket i rapporten ”Ungdomars boende – lägesrapport 2011”.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Det behövs fler bostäder för unga. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Ungdomars levnadsvillkor

Ungdomars levnadsvillkor

Sedan några år tillbaka gör Boverket en sammanställning som speglar delar av ungdomars boendesituation. Det är en del av regeringens uppdrag till Boverket och femton andra myndigheter att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.

De andra myndigheterna är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala Studiestödsnämnden
 • Försäkringskassan
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Kronofogdemyndigheten
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Statens kulturråd
 • Statens skolverk
 • Ungdomsstyrelsen
 • Valmyndigheten.
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Det behövs fler bostäder för unga. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Ungdomars levnadsvillkor

Ungdomars levnadsvillkor

Sedan några år tillbaka gör Boverket en sammanställning som speglar delar av ungdomars boendesituation. Det är en del av regeringens uppdrag till Boverket och femton andra myndigheter att följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor.

De andra myndigheterna är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala Studiestödsnämnden
 • Försäkringskassan
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Kronofogdemyndigheten
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Statens kulturråd
 • Statens skolverk
 • Ungdomsstyrelsen
 • Valmyndigheten.