Varan har lagts till i varukorgen
Stoppa löss och kackerlackor
29 apr 2011
Se till att håll huset fuktfritt och uppmana hyresgästerna att vara vaksamma på ohyra. Det är två bra sätt att minska spridningen av löss och kackerlackor.
Antalet kackerlackor och vägglöss har ökat rekordartat i svenska hem. Som fastighetsägare är det viktigt att du uppmanar hyresgästerna att slå larm när ohyra upptäcks.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Antalet anmälda fall av kackerlackor ökade nästan tiofaldigt mellan 2006 och 2010. Det visar statistik som försäkringsbolaget Trygg-Hansa har analyserat tillsammans med företaget Nomor som bekämpar skadedjur. År 2010 anmäldes 2 700 upptäckta fall.

Kackerlackan kan sprida både virus och bakterier och ge upphov till salmonella och gulsot. Kackerlackor förökar sig rekordsnabbt: fem honor ökar kolonin med 200 nya kackerlackor var femte vecka.

Sprids via begagnade möbler

– Många har kackerlackor hemma utan att veta om det eftersom djuren framförallt är aktiva nattetid, säger Håkan Franzén, produktspecialist inom hus- och hemförsäkring på Trygg-Hansa.

Det finns flera anledningar till att antalet kackerlackor ökat.

– Vi ser till exempel en ökad spridning i samband med att människor allt oftare handlar begagnade möbler på nätet. Kackerlackor kan också följa med hem i resväskan från semestern eller komma till Sverige med importerad mat.

1 500 fall av upptäckta vägglöss per år

Eftersom kackerlackor förökar sig lätt och sprider sig mellan lägenheter kan det snabbt går överstyr. För att bli av med kackerlackor kan flera saneringar bli nödvändiga.

När det gäller vägglöss ökade antalet anmälda fall mer än sexfaldigt mellan 2006 och 2010 då nästan 1 500 fall registrerades. Lusen kan överleva utan föda i flera månader och är därmed svårbekämpad. Det kan krävas flera saneringar och ett ihärdigt plockande från kläder och möbler innan man blir av med dem.

Så här undviker du spridning

Det är inte helt lätt för en fastighetsägare att komma tillrätta med kackerlackor och vägglöss när man väl fått in dem i huset. Håkan Franzén ger dock ett par tips som kan minska spridningen.

 • Försöka att hålla husen så fria från fukt som det bara går. Täta sprickor i fasader och tak. Försök i övrigt att håll rent och snyggt.
 • Uppmana hyresgästerna att se till att hålla framförallt köket så rent som det bara går. Kackerlackan trivs i denna miljö och äter av det som spills på golv och diskbänk.
 • Uppmana hyresgästerna att vara vaksamma på om det finns tecken på ohyra. Det finns bra information på nätet om hur ser det.
 • Uppmana hyresgästerna att anmäla hellre en gång för mycket än en för litet. Får dessa kryp fäste går spridningen fort.
 • Vid sanering se till att saneringspersonalen även får tillträde till intilliggande lägenheter. Annars kan en sanering vara verkningslös
 • Upplys hyresgästerna, hur de får in dessa kryp i bostaden:

- via resväskan efter en resa

- vid köp av begagnade stoppade möbler

- via import av exotisk mat

FAKTA Tysk kackerlacka vanligast i Sverige

 • Det finns cirka 4 000 olika arter av kackerlackor. Den tyska kackerlackan är vanligast i Sverige och den blir 10-15 mm.
 • Kackerlackor är allätare och förstör matvaror genom att äta av dem. De smutsar ner och luktar illa då de avsöndrar ett sekret från bakkroppen. Detta kan i vissa fall leda till allergiska reaktioner.
 • De kan dessutom sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka.
 • De är aktiva på natten och gömmer sig dagtid. De trivs bäst i köket under kyl och frys.
FAKTA Fullvuxen lus blir åtta mm

 • Vägglusen finns i bland annat Mellan- och Sydeuropa samt Asien och USA.
 • En fullvuxen lus lever cirka ett år och blir 5-8 mm.
 • De är rödbruna i färgen och mörknar när de sugit blod.
 • Lössen gömmer sig i väggsprickor och bakom tapeter under dagen. Äggen läggs på mörka ställen. Nattetid kommer lusen fram och suger blod.
 • Bettet ger upphov till en rodnad som vanligtvis försvinner ganska snabbt. Vissa kan drabbas av en svag allergisk reaktion, men även om betten kan vara obehagliga så sprider vägglusen vad man vet i dag inga sjukdomar.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Tysk kackerlacka vanligast i Sverige

 • Det finns cirka 4 000 olika arter av kackerlackor. Den tyska kackerlackan är vanligast i Sverige och den blir 10-15 mm.
 • Kackerlackor är allätare och förstör matvaror genom att äta av dem. De smutsar ner och luktar illa då de avsöndrar ett sekret från bakkroppen. Detta kan i vissa fall leda till allergiska reaktioner.
 • De kan dessutom sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka.
 • De är aktiva på natten och gömmer sig dagtid. De trivs bäst i köket under kyl och frys.
FAKTA Fullvuxen lus blir åtta mm

 • Vägglusen finns i bland annat Mellan- och Sydeuropa samt Asien och USA.
 • En fullvuxen lus lever cirka ett år och blir 5-8 mm.
 • De är rödbruna i färgen och mörknar när de sugit blod.
 • Lössen gömmer sig i väggsprickor och bakom tapeter under dagen. Äggen läggs på mörka ställen. Nattetid kommer lusen fram och suger blod.
 • Bettet ger upphov till en rodnad som vanligtvis försvinner ganska snabbt. Vissa kan drabbas av en svag allergisk reaktion, men även om betten kan vara obehagliga så sprider vägglusen vad man vet i dag inga sjukdomar.