Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Spelregler för gemensamma aktiviteter
Bestämmelser 5 apr 2011
Praktiska spelregler för gemensamma marknadsaktiviteter ska underlätta samarbete mellan olika företag och se till att ingen blir lurad.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
När företag inom va- och vvs-branschen har gemensamma marknadsföringsaktiviteter så ska företagen vara helt öppna när det gäller aktivitetens innehåll och ekonomi.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Gemensamma marknadsaktiviteter ska nu följa gemensamma etiska spelregler för va- och vvs-företagen. Inbjudan till va-gruppens lokala va-mässa i staden Stad.
FAKTA Principer för gemensamma marknadsföringsaktiviteter:

 1. inte driva aktiviteten av vinstintressen gentemot övriga deltagande aktörer.
 2. om inget annat avtalas, stå för minst 50 procent av totalkostnaden.
 3. för samtliga deltagande aktörer, i god tid före planerad aktivitet, presentera ett utförligt upplägg och en kostnadskalkyl för aktiviteten. Detta görs lättast med framtagen blanketten ”Gemensamma marknadsföringsaktiviteter inom VA- och VVS-branschen”.
 4. alltid sända blanketten till närmast ansvariga hos medverkande aktör.
 5. ge deltagande aktörer rimlig tid för översyn av upplägget och tid till egen planering och förberedelse. Därefter kan en skriftlig överenskommelse upprättas där upplägg preciseras och nettokostnader fördelas.
 6. alltid följa upp och redovisa resultatet av genomförd aktivitet för samtliga deltagande aktörer, där de faktiska kostnaderna redovisas tillsammans med nödvändiga verifikationer, deltagarförteckningar etc.
 7. se till att aktiviteten har ett innehåll och upplägg som möter aktuell rättspraxis när det gäller representation.

Samtliga medverkande aktörer:

 1. deltar under förutsättningen att ingen skall tjäna pengar på andras bekostnad på att arrangera eller delta i gemensamma aktiviteter.
 2. är skyldiga att verka för att aktiviteten genomförs enligt spelreglerna.
 3. förväntas följa överenskomna upplägg på ett sådant sätt att det inte skadar branschens anseende.
FAKTA Spelreglerna bygger på anvisningar

Spelreglerna bygger på anvisningar från Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Internationella Handelskammaren, ICC samt Institutet mot Mutor, IMM.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

VVS
Fler nyheter

Gemensamma marknadsaktiviteter ska nu följa gemensamma etiska spelregler för va- och vvs-företagen. Inbjudan till va-gruppens lokala va-mässa i staden Stad.
FAKTA Principer för gemensamma marknadsföringsaktiviteter:

 1. inte driva aktiviteten av vinstintressen gentemot övriga deltagande aktörer.
 2. om inget annat avtalas, stå för minst 50 procent av totalkostnaden.
 3. för samtliga deltagande aktörer, i god tid före planerad aktivitet, presentera ett utförligt upplägg och en kostnadskalkyl för aktiviteten. Detta görs lättast med framtagen blanketten ”Gemensamma marknadsföringsaktiviteter inom VA- och VVS-branschen”.
 4. alltid sända blanketten till närmast ansvariga hos medverkande aktör.
 5. ge deltagande aktörer rimlig tid för översyn av upplägget och tid till egen planering och förberedelse. Därefter kan en skriftlig överenskommelse upprättas där upplägg preciseras och nettokostnader fördelas.
 6. alltid följa upp och redovisa resultatet av genomförd aktivitet för samtliga deltagande aktörer, där de faktiska kostnaderna redovisas tillsammans med nödvändiga verifikationer, deltagarförteckningar etc.
 7. se till att aktiviteten har ett innehåll och upplägg som möter aktuell rättspraxis när det gäller representation.

Samtliga medverkande aktörer:

 1. deltar under förutsättningen att ingen skall tjäna pengar på andras bekostnad på att arrangera eller delta i gemensamma aktiviteter.
 2. är skyldiga att verka för att aktiviteten genomförs enligt spelreglerna.
 3. förväntas följa överenskomna upplägg på ett sådant sätt att det inte skadar branschens anseende.
FAKTA Spelreglerna bygger på anvisningar

Spelreglerna bygger på anvisningar från Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Internationella Handelskammaren, ICC samt Institutet mot Mutor, IMM.