Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya HIN: Tydligare krav på tillgänglighet
Tillgänglighet 15 apr 2011
Boverket har tagit fram nya föreskrifter för tillämpning av enkelt avhjälpta hinder, HIN. Det nya är att kraven som ställs beskrivs tydligare, vilket ska underlätta tillämpningen av lagen.
Åtgärdstakten av enkelt avhjälpt har varit för låg i relation till målet och det är därför viktigt med de nya föreskrifterna. De medför att den nuvarande föreskriften HIN 1, ersätts av en ny grundförfattning med nytt författningsnummer.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Kommunerna är bättre än privata fastighetsägare att hantera tillgänglighet visar en undersökning från Vectura: Foto. Umeå universitet
FAKTA Lagstiftning och allmänna råd

Den omarbetade tillämpningsföreskriften från Boverket gäller från 2 maj 2011 då också den nya plan- och bygglagen, PBL, träder i kraft.

Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN 1. Tillämpningsföreskrifterna är bindande regler om vilka krav som gäller på allmänna platser och i publika lokaler.

De allmänna råden är generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna men är inte formellt bindande och ej heller statiska. Det är kommunens uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

FAKTA Aktörerna

  • Trafikverket ska åtgärda reseterminaler, tågstationer, väntsalar etc. enligt enkelt avhjälpta hinder. Ett 60-tal stationer åtgärdas under perioden 2009–2011.
  • Vectura Consulting AB är ett aktiebolag ägt av svenska staten. Vectura grundades 1 januari 2009 av Banverket Projektering och Vägverket Konsult.
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Kommunerna är bättre än privata fastighetsägare att hantera tillgänglighet visar en undersökning från Vectura: Foto. Umeå universitet
FAKTA Lagstiftning och allmänna råd

Den omarbetade tillämpningsföreskriften från Boverket gäller från 2 maj 2011 då också den nya plan- och bygglagen, PBL, träder i kraft.

Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN 1. Tillämpningsföreskrifterna är bindande regler om vilka krav som gäller på allmänna platser och i publika lokaler.

De allmänna råden är generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna men är inte formellt bindande och ej heller statiska. Det är kommunens uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

FAKTA Aktörerna

  • Trafikverket ska åtgärda reseterminaler, tågstationer, väntsalar etc. enligt enkelt avhjälpta hinder. Ett 60-tal stationer åtgärdas under perioden 2009–2011.
  • Vectura Consulting AB är ett aktiebolag ägt av svenska staten. Vectura grundades 1 januari 2009 av Banverket Projektering och Vägverket Konsult.