Varan har lagts till i varukorgen
Inget förbud mot bisfenol vid relining
Vatten och avlopp 26 apr 2011
Kemikalieinspektionen vill utreda mer om det behövs något förbud mot att använda bisfenol A vid relining av dricksvattenledningar. Foto. Stock.xchng
Det blir än så länge inget förbud mot att använda bisfenol A vid relining av tappvattenrör. Kemikalieinspektionen vill utreda vidare för att få mer kunskap om riskerna. Myndigheten hoppas på ett nytt uppdrag från regeringen.

Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets gemensamma utredning om ämnet bisfenol A innehåller inga nya förbud eller lagförslag.

De båda myndigheterna vill istället fortsätta arbetet med att öka kunskapen var bisfenol A finns och hur människan exponeras för det. Mest angeläget är att skydda små barn från ämnet.

Nya kartläggningar

Eftersom det i dagsläget saknas säkra data om att bisfenol A avges till dricksvattnet från renoverade rör anser Kemikalieinspektionen att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att genomföra kartläggningar för att öka kunskapen om använda material vid rörrenovering.

– Vi vill ha ett nytt uppdrag för att ta reda på om det läcker eller inte från relinade dricksvattenrör och i så fall hur mycket, säger Sten-Åke Svensson på Kemikalieinspektionen.

– Ett extra problem i sammanhanget är ju att varje relining är unik. Det gäller därför också att hitta metoder spm säkerställer tillverkningsprocessen från gång till gång.

Förbud enligt miljöbalken?

Kemikalieinspektionen avser att bedriva arbetet i samverkan och dialog med branschen och andra berörda. Om det visar sig att bisfenol A avges kan ett nationellt förbud med stöd av miljöbalken bli en möjlig åtgärd.

De båda myndigheterna vill också fortsätta att utreda förekomsten av bisfenol i kvittopapper, leksaker, och förpackningar för till exempel barnmat.

FAKTA Mer om bisfenol A

  • Bisfenol A, används bland annat för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Bisfenol A används huvudsakligen som råvara vid tillverkning av polykarbonatplaster och epoxyplaster. Av dessa plasttyper kan man till exempel göra nappflaskor, CD- och DVD-skivor, skyddslack inuti konservburkar och tandfyllningsmaterial.
  • Regeringen uppdrog i augusti 2010 åt Kemikalieinspektionen att, i samverkan med Livsmedelsverket, utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A, BPA, i vissa plastprodukter.
  • I januari 2011 antogs ett EU-förbud mot nappflaskor av BPA-baserad polykarbonat.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Renoveringar Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Mer om bisfenol A

  • Bisfenol A, används bland annat för att tillverka vissa plastsorter som är vanliga i många vardagliga plastföremål. Bisfenol A används huvudsakligen som råvara vid tillverkning av polykarbonatplaster och epoxyplaster. Av dessa plasttyper kan man till exempel göra nappflaskor, CD- och DVD-skivor, skyddslack inuti konservburkar och tandfyllningsmaterial.
  • Regeringen uppdrog i augusti 2010 åt Kemikalieinspektionen att, i samverkan med Livsmedelsverket, utreda och utvärdera behovet av och förutsättningarna för ett nationellt förbud mot bisfenol A, BPA, i vissa plastprodukter.
  • I januari 2011 antogs ett EU-förbud mot nappflaskor av BPA-baserad polykarbonat.