Varan har lagts till i varukorgen
Forskning om hälsosammare byggarbete
Miljö 19 apr 2011
Nu ska byggarbetsplatserna bli säkrare och mer häslofrämjande. Forskare vid Luleå Tekniska universitet ska undersöka hur antalet arbetsskador vid byggarbeten kan minska.
Cecilia Jondell
Redaktör

Jan Johansson, professor vid Luleå Tekniska universitet, har fått nära 3 miljoner kronor att presentera förslag som minskar antalet arbetsskador. Hittills har en förstudie gjorts av forskarna.

–Det man kan se är att ackordarbete inte är bra ur hälsoskäl. Gott ledarskap är också viktig, säger Jan Johansson.

Projektet beräknas ta tre år och Bo Johansson, universitetslektor vid Luleå Tekniska universitet ska leda arbetet. Forskningen görs i samarbete med Sveriges byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads).

Ett samarbete med berörda

Dessa samband ska analyseras:

  • Löneformer
  • Planering
  • Ledarskap

Omkring 9 500 byggnadsarbetare intervjuas och får besvara enkäter om sitt arbete. Personer som drabbats av arbetsskador ingår i utredningen.

Enkäterna som forskarna arbeta efter innehåller frågor om hälsa och erfarenhetsåterföring. I stället för att byggarbetare ska drabbas av olycksfall och arbetsskador är nu målet att byggarbetet på sikt ska bli hälsofrämjande.

Forskning om byggarbete får utvalt stöd

Forskningsbidraget kommer från AFA Försäkring. En viktig del är att stödja forskning och projekt som leder till förbättrade arbetsmiljöer. Afa har byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland försäkrade inom bolaget. Omvärldsanalyser och databasen är utgångspunkten när man beslutar om vilka projekt som ska få stöd. Nu ska byggarbetet bli ett tryggare arbete efter föreslagna åtgärder av forskarna.

Faktaruta

  • År 2010 satsade Afa Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling.
  • Afa stöder FoU-projekt (forskning och utveckling) som förebygger ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn.
  • De ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings och rehabiliteringsmetoder.
  • Afa Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Byggarbetarna ska få en säkrare och mer hälsofrämjande arbetsplats
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Byggarbetarna ska få en säkrare och mer hälsofrämjande arbetsplats