Varan har lagts till i varukorgen

Exempelsamling över nya PBL

Lov och tillsyn 21 apr 2011
Flödesschema Tillstånd – lov.
Den 2 maj 2011 ska en ny plan- och bygglag börja tillämpas. Det innebär både nya rutiner och nya svar på frågor. Som stöd för den som ska hantera den nya lagen har Sveriges kommuner och landsting tagit fram en exempelsamling.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett material med underlag för olika arbetsmoment som ska hanteras enligt den nya plan- och bygglagen. Materialet är indelat i tre dokumentkategorier:
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter