Varan har lagts till i varukorgen
BKKs Rättsnämnd blir Förtydliganden
Juridik 27 apr 2011
Byggandets Kontraktskommitté, BKK, har beslutat att ersätta BKKs Rättsnämnd med BKKs Förtydliganden.

Syftet med BKKs Förtydliganden är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKKs dokument och därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal.

Svaren på hemsidan

Parter som har frågor om hur något av BKKs dokument ska tolkas skickar frågan via ett webbformulär till BKK. Om BKKs styrelse väljer att ta upp frågan kommer svaret att publiceras på BKKs hemsida.

En förutsättning för att BKK ska kunna uttala sig är att styrelsen är enig. Det finns alltså inga garantier för att en fråga kommer att besvaras.

Den som ställt en fråga underrättas via e-post om att frågan besvarats eller om frågan inte kommer att besvaras. Frågeställarens identitet anges inte varken på hemsidan eller i något annat sammanhang.

Endast BKK dokument

Tjänsten BKKs Förtydliganden avser endast tolkning av BKKs dokument. Tolkning av andra avtalsvillkor, som exempelvis avtalade ändringar av vad som föreskrivs i BKKs dokument behandlas inte.

Till att börja med är tjänsten avgiftsfri.

FAKTA Åberopa BKKs Förtydliganden i avtalet

Parter som vill att BKKs förtydliganden ska tillämpas på deras avtal bör åberopa förtydligandena i avtalet. Det kan exempelvis göras på följande sätt:

För [entreprenaden/uppdraget] gäller [ange relevant BKK-dokument] (bifogas ej). Utöver kommentartexterna och anmärkningarna till begreppsbestämningarna (se förordet till upprepa det valda BKK-dokumentet] ska även BKKs Förtydliganden avseende [upprepa det valda BKK-dokumentet] publicerade fram till och med dagen för upprättandet av detta förfrågningsunderlag vara vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna. (BKKs Förtydliganden går att ladda ned från BKKs hemsida, www.foreningenbkk.org)

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Åberopa BKKs Förtydliganden i avtalet

Parter som vill att BKKs förtydliganden ska tillämpas på deras avtal bör åberopa förtydligandena i avtalet. Det kan exempelvis göras på följande sätt:

För [entreprenaden/uppdraget] gäller [ange relevant BKK-dokument] (bifogas ej). Utöver kommentartexterna och anmärkningarna till begreppsbestämningarna (se förordet till upprepa det valda BKK-dokumentet] ska även BKKs Förtydliganden avseende [upprepa det valda BKK-dokumentet] publicerade fram till och med dagen för upprättandet av detta förfrågningsunderlag vara vägledande vid tillämpning och tolkning av bestämmelserna. (BKKs Förtydliganden går att ladda ned från BKKs hemsida, www.foreningenbkk.org)