Varan har lagts till i varukorgen

Trähus utan störande ljud

Bostäder 10 sep 2010
Kopplingen mellan våningarna i flerbostadshus med lätta stommar påverkar ljudbilden. På bilden monteras ett prefabricerat hus från Lindbäcks.
– Dagens byggnormer stämmer inte med hur människor upplever husen. Vi ska ta fram fungerande normer för verkliga bostäder, säger Stefan Lindbäck.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

– Slutanvändarna bryr sig inte om vilken stomme huset har. De är intresserade av slutresultatet i ytskikt och upplevd kvalitet. Och de vill inte att kristallglasen ska klirra i vitrinskåpen när man går förbi, säger Stefan Lindbäck som är fabrikschef på Lindbäcks Bygg AB.

Familjeföretaget är ett av Sveriges ledande på industriellt producerade flerbostadshus i trä. Förutom egen konstruktionsutveckling medverkar Lindbäcks i det nationella forskningsprojektet Akulite.

– För oss är det viktigt att det snart kommer normer som är materialneutrala och som rimmar med hur brukarna upplever sin bostad. I dag fungerar bygg- och ljudnormerna bättre för hus byggda i betong. När samma normer används för lätta konstruktioner blir det inte lika bra, säger Stefan Lindbäck.

Nationell forskning ger nya ljudnormer

Det är inte bara trähuskonstruktioner som har problem med störande ljud och vibrationer. På betongsidan pågår också forskningsprojekt, men Akulite handlar om trähus. 

Ett av delprojekten i Akulite fokuserar på låga frekvenser samt kopplingen till ljud och vibrationer. Metoder ska utvecklas, data ska samlas in och analyseras.

– Genom samarbete med flera högskolor, universitet, företag och andra aktörer kan vi optimera konstruktionerna. Intresset för trähus är stort och i princip alla Sveriges byggakustikforskare är med på något sätt, säger professor Anders Ågren vid Luleå tekniska högskola.

Golv och våningsskarvar är ljudbovarna

I trähus vandrar ljud lätt genom den lätta stommen, samtidigt som lösningarna för prefabicerade tunga stommar inte fungerar. Själva golvkonstruktionen kan utvecklas så att den blir tystare, anser Anders Ågren. Men det riktigt intressanta är kopplingen mellan våningarna i flerbostadshus med lätta stommar.

– Kopplingen mellan våningarna fungerar som en fjäder. Om man jämför med till exempel stötdämparna på en bil som håller upp karossen så ser man att det finns mycket kvar att utveckla inom husbyggnad. Vi vill överföra kunskaper från bilforskning till husutveckling, säger Anders Ågren.

Forskning i verkligheten

Det finns gott om beräknade data kring ljud och vibrationer på lätta stommar men inte lika mycket uppmätta. Samarbetet med företagen ger forskarna bra möjligheter att mäta ljud och vibrationer i bebodda hus. Det ger betydligt mer information, och genom enkäter får man direkt information från de boende.

– Vi bidrar också med våra konstruktionslösningar. Nu gäller det bara för projektet att ta fart genom att alla som medverkar jobbar gemensamt utanför de vanliga ramarna och begränsningarna, säger Stefan Lindbäck som otåligt väntar på konkreta resultat.

 

FAKTA AkuLite

  • Den första december 2009 startade projektet ”Akulite – Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner”.
  • Staten satsar tolv miljoner kronor genom Vinnova och Formas och industrin skjuter till lika mycket, primärt i form av eget arbete men också en viss del i form av kontanta medel.
  • Projektet leds av SP Trätek i konsortium med Luleå tekniska universitet, Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linneuniversitetet SP Akustik och ÅF.
  • Ett 20-tal industrier och cirka tio konsulter medverkar i projektet.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA AkuLite

  • Den första december 2009 startade projektet ”Akulite – Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner”.
  • Staten satsar tolv miljoner kronor genom Vinnova och Formas och industrin skjuter till lika mycket, primärt i form av eget arbete men också en viss del i form av kontanta medel.
  • Projektet leds av SP Trätek i konsortium med Luleå tekniska universitet, Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linneuniversitetet SP Akustik och ÅF.
  • Ett 20-tal industrier och cirka tio konsulter medverkar i projektet.