Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Solenergi i arkitektens arbete
Energi 20 sep 2010
Placering, integrationsnivå och gestaltning är arkitektens frågor vid val av solenergisystem.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Har området planerats med tanke på soltillgång så blir det också mycket enklare för arkitekten för varje enskilt hus eller husrad att integrera solenergiteknik. Solenergiteknik finns för termisk energi samt för el, i artikeln benämns båda som solfångare.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Solenergianläggning integrerad i fasaden. Läs mer i handboken SolEnergi 2010. Bild: Ivar Mjell i SolEnergi 2010.
FAKTA Sju kriterier för bra solcellsarkitektur

 1. Naturlig integrering av solcellssystemet. Solcellerna utgör en självklar del av byggnaden, inte ett tillägg.
 2. Solcellssystemet är arkitektoniskt tilltalande och passar byggnadens utseende.
 3. Bra komposition med färger och material. Solcellernas färg och struktur ska vara anpassade till resten av byggnadens material.
 4. Solcellssystemet passar det visuella rutnätets mönster (är i harmoni med byggnaden och utgör en bra komposition i helheten). Mönster, former och genomgående linjer i byggnaden ska återkomma eller fortsättas i solcellsanläggningen.
 5. Solcellssystemet passar byggnadens sammanhang. En historisk byggnad ska till exempel inte utrustas med ett system med high-tech utseende och vice versa.
 6. Solcellssystemet och dess integrering är välprojekterade. Det ska utstråla elegans genom uppmärksamhet på detaljerna. Materialminimering är ett bra exempel i detta sammanhang.
 7. Tillämpningen av solceller har lett till innovativ design. Tänk fritt och nytt, långt från allt som kan göras med solceller har gjorts.

Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar, Elforsk rapport 10:41.

FAKTA Solenergi- steg för steg

Ta fram energiprofil och bedöm byggnadens system

 • Känn anläggningens olika system, energiprofiler och driftsituationer.
 • Överväg kombinationer av energibesparing och energiproduktion.
 • Ta hänsyn till kompletterande system.

Lokal energipolitik

 • Undersök förutsättningarna för solenergi.
 • Ta hänsyn till kompletterande system, till exempel spillvärme från industri eller sopförbränning.
 • Diskutera med lokala energibolaget.

Solen måste nå fram

 • Undersök totalexponeringen mot himlen.
 • Tänk på årstidernas olika solhöjd.
 • Syd-, sydväst- eller sydöstläge behövs.

Fastighetens förutsättningar

 • Horisontell/vertikal placering.
 • Välj system med eller utan reflektorer.
 • Placera och integrera.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Solenergianläggning integrerad i fasaden. Läs mer i handboken SolEnergi 2010. Bild: Ivar Mjell i SolEnergi 2010.
FAKTA Sju kriterier för bra solcellsarkitektur

 1. Naturlig integrering av solcellssystemet. Solcellerna utgör en självklar del av byggnaden, inte ett tillägg.
 2. Solcellssystemet är arkitektoniskt tilltalande och passar byggnadens utseende.
 3. Bra komposition med färger och material. Solcellernas färg och struktur ska vara anpassade till resten av byggnadens material.
 4. Solcellssystemet passar det visuella rutnätets mönster (är i harmoni med byggnaden och utgör en bra komposition i helheten). Mönster, former och genomgående linjer i byggnaden ska återkomma eller fortsättas i solcellsanläggningen.
 5. Solcellssystemet passar byggnadens sammanhang. En historisk byggnad ska till exempel inte utrustas med ett system med high-tech utseende och vice versa.
 6. Solcellssystemet och dess integrering är välprojekterade. Det ska utstråla elegans genom uppmärksamhet på detaljerna. Materialminimering är ett bra exempel i detta sammanhang.
 7. Tillämpningen av solceller har lett till innovativ design. Tänk fritt och nytt, långt från allt som kan göras med solceller har gjorts.

Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar, Elforsk rapport 10:41.

FAKTA Solenergi- steg för steg

Ta fram energiprofil och bedöm byggnadens system

 • Känn anläggningens olika system, energiprofiler och driftsituationer.
 • Överväg kombinationer av energibesparing och energiproduktion.
 • Ta hänsyn till kompletterande system.

Lokal energipolitik

 • Undersök förutsättningarna för solenergi.
 • Ta hänsyn till kompletterande system, till exempel spillvärme från industri eller sopförbränning.
 • Diskutera med lokala energibolaget.

Solen måste nå fram

 • Undersök totalexponeringen mot himlen.
 • Tänk på årstidernas olika solhöjd.
 • Syd-, sydväst- eller sydöstläge behövs.

Fastighetens förutsättningar

 • Horisontell/vertikal placering.
 • Välj system med eller utan reflektorer.
 • Placera och integrera.