Varan har lagts till i varukorgen
Skyfall kalldusch för kommuner
Teknik 28 sep 2010
Skyfall orsakar stora kostnader för stat och kommun. Bortspolade vägar och erosion nära vägnätet kostar ofta mest. Foto: Claes Hammarlin.
Kraftiga skyfall kan innebära en ekonomisk kalldusch för en kommun. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en rapport som beskriver följderna av skyfall i tre värmländska kommuner.

Vi vet att klimatförändringarna medför en ändrad nederbördsfördelning, med översvämningar av större vattendrag och sjöar som följd. Sådana scenarier utreds och riskområdena kartläggs av berörda myndigheter.

Lokala problem

Men även på lokal nivå kommer det kortvariga, kraftiga skyfall att orsaka stor skada. Detta utan att området som sådant anses vara översvämningsbenäget.

De senaste decennierna har mätningar visat på extremvärden när det gäller dygnsnederbörd och en fortsatt ökning anses trolig.

Tre kraftiga skyfall

Centrum för Klimat och Säkerhet, CCS, vid Karlstads universitet har på uppdrag av MSB tagit fram en rapport som beskriver vilka konsekvenser och kostnader tre kraftiga skyfall medfört. Det handlar om ett skyfall  i Hagforstrakten 2004, ett på Hammarö 2006 och ett den 11 juli 2009 som drabbade flera kommuner i Värmland. Länsförsäkringar har bidragit med information om skadereglering och ersättning.

Sex olika skadeområden

Rapporten beskriver hur kostnaderna fördelas, vem som tar dem och åtgärder som kommunerna vidtagit efter skyfallet.

Följande skadeområden beskrivs:

 • Byggnader
 • Inventarier
 • Infrastruktur
 • Produktionsförluster
 • Trafikstörningar
 • Utryckningskostnader

Bortspolade vägar

Hagfors drabbades värst ekonomiskt;  den direkta skadekostnaden för skyfallet 2004 skattas till 49 miljoner kronor. Bortspolade vägar och erosion nära vägnätet var det som kostade mest. Vägverket produktion stod för en stor del av kostnaden men även kommunen och Stora Enso fick stå för miljonbelopp.

FAKTA Säkrat VA-system

Problematiken kring skyfall sätter fingret på frågan om kapacitet i VA-nätet. Hammarö kommun såg över sitt VA-system efter skyfallet 25 augusti 2006 och åtgärdade det på följande punkter:

 • Rensning och spolning av ledningar som visat sig ha brister.
 • Schemaläggning för bränslekontroll med mera vid pumpstation Gunnarskär.
 • Hål i invallning vid Gunnarskärs pumpstation tätades.
 • Tidigarelagd reinvestering av pumpar i vissa pumpstationer.
 • Galler monterades vid Gunnarskärs pumpstation för att minska risken för igensättning.
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Säkrat VA-system

Problematiken kring skyfall sätter fingret på frågan om kapacitet i VA-nätet. Hammarö kommun såg över sitt VA-system efter skyfallet 25 augusti 2006 och åtgärdade det på följande punkter:

 • Rensning och spolning av ledningar som visat sig ha brister.
 • Schemaläggning för bränslekontroll med mera vid pumpstation Gunnarskär.
 • Hål i invallning vid Gunnarskärs pumpstation tätades.
 • Tidigarelagd reinvestering av pumpar i vissa pumpstationer.
 • Galler monterades vid Gunnarskärs pumpstation för att minska risken för igensättning.