Varan har lagts till i varukorgen
Ny metod analysera risker med vatten
Vatten och avlopp 29 sep 2010
En ny metod har tagits fram för att analysera riskerna när man producerar dricksvatten.

Den nya metoden presenteras i rapporten Riskanalys från råvatten till tappkran, som tagits fram av Svenskt Vatten Utveckling.

Världshälsoorganisationen WHO anser att en säker dricksvattenförsörjning inte enbart kan baseras på analyser av färdigproducerat dricksvatten. Istället krävs ett riskbaserat arbetssätt som inkluderar hela försörjningskedjan,från råvatten till tappkran.

Felträdsteknik

Tillgången på metoder för att genomföra sådana så kallade integrerade riskanalyser av dricksvattensystemet är dock begränsad.Den nya metoden, som utvecklats av Andreas Lindhe vid Chalmers tekniska högskola, är baserad på så kallad felträdsteknik.

Ett felträd är en modell som beskriver hur olika händelser förhåller sig till varandra och vad som måste hända för att problem ska uppstå.

Både kvalitet och kvantitet

Med hjälp av metoden  kan risken beräknas både för hela systemet och för delar av det. Det ger möjlighet att se hur olika delar av systemet bidrar till den totala risken. Metoden mäter både den kvalitativa och den kvantitaiva risken.

Ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling.