Varan har lagts till i varukorgen
Ny bok: Bästa inneklimat till lägsta energikostnad
Bostäder 16 sep 2010
Många skaffar dyra komplicerade system för drift och underhåll, system som sedan inte utnyttjas fullt ut. Foto: Mats Östlund.
Mer handling och kompetens och mindre avancerad utrustning. Enkla och tydliga gränssnitt mellan teknik och människa, och kommunikation mellan ledning, driftpersonal och brukare är vägar till framgång, enligt författaren Jan Forslund.
Karin Larén Hallström
Press

Jan Forslund är civilingenjör och en välkänd person i Fastighets-Sverige. Han har arbetat på många ledande befattningar bland annat inom Sweco-koncernen, Fastighetsägarna Sverige och HEBA Fastighets AB.

 Idag verkar Jan som konsult och utbildare när det gäller energieffektivisering och att skapa ett gott inneklimat.

Samlad kunskap

– I den här boken har jag samlat erfarenheter från mina år i branschen. Det handlar om konkreta råd som kan användas direkt. Jag vågar påstå att om du tar till dig dessa kunskaper kan du sänka energianvändningen i en fastighet med 10 procent över en dag. Alla byggnader har en förbättringspotential, hur moderna och energieffektiva de än är, säger Jan Forslund.

Lägger man ner ännu mer tid och engagemang finns ännu större möjligheter att spara energi, ofta uppåt 30 procent.

Tydliga gränssnitt och kommunikation

Enligt Jan Forslund handlar energieffektiviseringar bara till en viss del om utrustning och tekniska system. Men ännu större inverkan har kommunikation mellan driftpersonal, ledning och hyresgäster/kunder:

 –Gränssnittet mellan system och människa måste vara tydliga. Det gäller både mot teknikern och kunden. Ledningen måste ta till vara idéer från kunder, samtidigt som den tar till vara kunskapen och erfarenheten i sin egen organisation.

Dela vinsten

Jan Forslund ser positivt på EPC och andra projektformer med incitamentsavtal:

– Om ledning, brukare och drifttekniker drar åt samma håll är det ganska enkelt att spara energi. Men det måste ske på kundens villkor, de måste också tjäna på det hela. Gemensamma avtal kan skapa transparens i affären och stimulera ändrade beteenden.

Utnyttjar inte systemen

Jan menar att man driftteknikerna måste ta tillbaka initiativet från dem som utvecklar tekniken. Många skaffar dyra komplicerade system, både för själva driften och för övervakning av den.

– Allvarligt talat, hur stor del av dessa systemlösningar används egentligen fullt ut?

Jan jämför med Word för Windows, som de flesta anser sig behärska:

–Normalanvändaren utnyttjar max tio procent av alla funktioner i Word. Detsamma gäller fastighetssystemen. Köp inte nytt, använd i stället det ni har optimalt.

Kompetens och resurser

För att göra det krävs kunskap. Moderna byggnader blir allt mer komplexa. Detta ställer krav på både personal och brukare. Jan Forslund tycker att det är bättre att utbilda den egna personalen i stället för att ta in konsulter som kan principerna, men som inte känner den unika byggnaden

–Jag vill bidra till att marknadsföra fastighetssektorn som en attraktiv, spännande och viktig del av samhällsutvecklingen. Människor är medvetna om klimatfrågan och växthuseffekten är mycket väl känd. Likaså att byggnader står för runt 40 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Och vilka har makt att påverka detta? Jo, driftteknikerna.

Ut i verkligheten

Jan Forslund tipsar om att ledning och driftpersonal borde ta sig tid att gå en nattrond, titta in i driftcentraler och fläktrum, som fastighetsskötare gjorde förr. Det är en väldig skillnad på natt och dag – sommar och vinter.

–Jag lovar att hur bra system för övervakning du än har så kommer du att hitta fläktar som är i drift och spjäll som är öppna, trots att driftdatorn säger annorlunda. Teknik och verklighet måste gå hand i hand, avslutar Jan Forslund.

Boken har 182 sidor och ges ut av Svensk Byggtjänst i början av oktober.

FAKTA Ur innehållet

 • Inneklimat
 • Värmesystem
 • Kylsystem
 • Luftbehandlingssystem
 • Styrning och reglerstrategier
 • Energieffektivisering
 • Ledning och styrning
FAKTA Tio fokusområden för bättre inneklimat till lägre kostnad

1. Systemförenklingar och renodlade driftfall

2. Närvarostyrning av belysning eller montering av lågenergilampor samt diodbelysning

3. Injustering av radiatorsystem (lågflödessystem)

4. Engagerad ledning med visioner, tydlig målstyrning och effektiv resultatuppföljning

5. Frekvensstyrda pumpar och fläktar samt installation av direktdrivna fläktar istället för remdrift

6. Behovsstyrd ventilation med CO2 eller rörelsegivare

7. Individuell mätning av vatten (ändrat boendebeteende)

8. Kraftigt förstärka inomhustemperaturens inverkan på värmeregleringen

9. Temperaturloggning för att få säkrare beslutsunderlag

10. Nattvandringar (Många fel och brister upptäcks som drift- och övervakningssystemet missat)

FAKTA Webbshoppen

Omslag Jan Forslunds bokBeställ boken » 

 

 

 

 

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Ur innehållet

 • Inneklimat
 • Värmesystem
 • Kylsystem
 • Luftbehandlingssystem
 • Styrning och reglerstrategier
 • Energieffektivisering
 • Ledning och styrning
FAKTA Tio fokusområden för bättre inneklimat till lägre kostnad

1. Systemförenklingar och renodlade driftfall

2. Närvarostyrning av belysning eller montering av lågenergilampor samt diodbelysning

3. Injustering av radiatorsystem (lågflödessystem)

4. Engagerad ledning med visioner, tydlig målstyrning och effektiv resultatuppföljning

5. Frekvensstyrda pumpar och fläktar samt installation av direktdrivna fläktar istället för remdrift

6. Behovsstyrd ventilation med CO2 eller rörelsegivare

7. Individuell mätning av vatten (ändrat boendebeteende)

8. Kraftigt förstärka inomhustemperaturens inverkan på värmeregleringen

9. Temperaturloggning för att få säkrare beslutsunderlag

10. Nattvandringar (Många fel och brister upptäcks som drift- och övervakningssystemet missat)

FAKTA Webbshoppen

Omslag Jan Forslunds bokBeställ boken »