Varan har lagts till i varukorgen
Mild sanering av mark
Teknik 3 sep 2010
Forskaren Jurate Kumpiene leder den svenska delen av projektet med alternativa metoder till att schakta bort giftig jord. Foto Leif Nyberg.
Ett forskningsprojekt inom EU undersöker nya metoder för marksanering. Sverige är med och väljer ut de bästa.
I cirka 90 procent av alla marksaneringsprojekt använder man idag uppgrävning och deponering av förorenad jord. Till det kommer att man behöver återfylla med ren jord, vilket innebär att man tär på en icke förnyelsebar resurs då jorden hämtas från något annat håll.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter