Varan har lagts till i varukorgen

Grön stad mindre sårbar

Det blir allt vanligare att kraftiga regn orsakar översvämningar på grund av överfyllda dagvattenledningar och VA-nät.
Genom att spara och anlägga nya parker, grönområden och vattendrag nära bebyggelse blir städerna mindre sårbara för klimatförändringarnas effekter. Grönska och vatten minskar risken för översvämningar och kapar värmetoppar.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
För att göra fler stadsplanerare, politiker, arkitekter och fastighetsbolag medvetna om detta har Boverket tagit fram skriften ”Låt staden grönska – klimatanpassning genom grönstruktur”.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter