Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Grön stad mindre sårbar
Vatten och avlopp 22 sep 2010
Det blir allt vanligare att kraftiga regn orsakar översvämningar på grund av överfyllda dagvattenledningar och VA-nät.
Genom att spara och anlägga nya parker, grönområden och vattendrag nära bebyggelse blir städerna mindre sårbara för klimatförändringarnas effekter. Grönska och vatten minskar risken för översvämningar och kapar värmetoppar.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
För att göra fler stadsplanerare, politiker, arkitekter och fastighetsbolag medvetna om detta har Boverket tagit fram skriften ”Låt staden grönska – klimatanpassning genom grönstruktur”.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Fördelar med grönska och vatten

Strategiskt planerad grön- och blåstruktur ger förutsättningar för:

 • anpassning till förändrat klimat och begränsning av utsläpp
 • minskad risk för översvämningar
 • minskad risk för värmetoppar
 • friskare och mer välmående medborgare
 • ökade mark- och fastighetsvärden
 • minskade kostnader för samhället.
FAKTA Träd, parker och grönområden

 • tar hand om dagvatten
 • sänker temperaturen inne och ute under den varmaste årstiden
 • ger skuggande miljöer som skyddar från skadligt UV-ljus
 • ger sociala mötesplatser där människor kan leka och vila
 • bidrar till bevarande av biologisk mångfald i staden
 • dämpar buller och renar luften.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fördelar med grönska och vatten

Strategiskt planerad grön- och blåstruktur ger förutsättningar för:

 • anpassning till förändrat klimat och begränsning av utsläpp
 • minskad risk för översvämningar
 • minskad risk för värmetoppar
 • friskare och mer välmående medborgare
 • ökade mark- och fastighetsvärden
 • minskade kostnader för samhället.
FAKTA Träd, parker och grönområden

 • tar hand om dagvatten
 • sänker temperaturen inne och ute under den varmaste årstiden
 • ger skuggande miljöer som skyddar från skadligt UV-ljus
 • ger sociala mötesplatser där människor kan leka och vila
 • bidrar till bevarande av biologisk mångfald i staden
 • dämpar buller och renar luften.