Varan har lagts till i varukorgen
GCM-handbok 2010
3 sep 2010
Handboken kan vara ett stöd vid planering och utformning av god trafikmiljö för cyklister, fotgängare och mopedister. Foto: fotoakuten.se.
GCM står för gång-, cykel- och mopedtrafik. Handboken vill ge inspiration och stöd till att skapa bättre förutsättningar för de här mer miljövänliga trafikanterna.

Att få oss människor att gå och cykla mer är nödvändigt för att nå ett hållbart samhälle. Dessutom är det bra för folkhälsan. Staden blir trevligare och mer levande med mindre biltrafik och mer gång - och cykletrafik..

Därför tar SKL och Trafikverket årligen fram en handbok som ska vara ett stöd vid planering och utformning av trafikmiljön. Bokens fullständiga namn är ”Handbok för gång-, cykel och mopedtrafik – principer för utformning samt drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus”.

Stöd och inspiration

Handboken ska ge inspiration och stöd till att skapa miljöer som är bättre för mopedister, fotgängare och cyklister.Framför allt vänder den sig till kommunernas trafikplanerare och projektörer. Även de som ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar inom kommunerna har nytta av boken.

Forskning och erfarenhet

Boken ska ses som ett komplement till skriften Vägar och Gators Utformning. Den samlar både forskning och beprövad erfaren­het inom området.

Tyréns, Sweco, Trivector och Väg och Transportforskningsinstitutet (VTI) har varit delaktiga i arbetet med handboken.

 

FAKTA Vi cyklar mer

  • Cyklandet i Sverige ökar kraftigt. I städer som Malmö och Linköping sker uppemot en tredjedel av alla resor till arbetsplatser och skolor med cykel.
  • Den goda utvecklingen ger många kommuner motivation att satsa ännu mer på cykelvägar, väderskydd, cykelparkeringar.
  • Enligt Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometer finns brister kommunernas hantering av frågor kring trafikplanering för ökat cyklande.

Så här kommenterade ordförande Christian Juul undersökningen som kom i maj 2010:

"Fortfarande är det många kommuner som behandlar trafikfrågor på samma sätt som på 1970-talet. "Ofta finns det duktiga och välutbildade trafikplanerare, som känner till senare tiders forskning och erfarenheter om cykeltrafikens roll för att skapa ett effektivt trafiksystem för alla trafikanter i stadsmiljöer. Men många kommunpolitiker har svårt att förstå trafikingenjörernas syn och fattar därför inte de rätta besluten".

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Vi cyklar mer

  • Cyklandet i Sverige ökar kraftigt. I städer som Malmö och Linköping sker uppemot en tredjedel av alla resor till arbetsplatser och skolor med cykel.
  • Den goda utvecklingen ger många kommuner motivation att satsa ännu mer på cykelvägar, väderskydd, cykelparkeringar.
  • Enligt Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometer finns brister kommunernas hantering av frågor kring trafikplanering för ökat cyklande.

Så här kommenterade ordförande Christian Juul undersökningen som kom i maj 2010:

"Fortfarande är det många kommuner som behandlar trafikfrågor på samma sätt som på 1970-talet. "Ofta finns det duktiga och välutbildade trafikplanerare, som känner till senare tiders forskning och erfarenheter om cykeltrafikens roll för att skapa ett effektivt trafiksystem för alla trafikanter i stadsmiljöer. Men många kommunpolitiker har svårt att förstå trafikingenjörernas syn och fattar därför inte de rätta besluten".