Varan har lagts till i varukorgen
Boendesprinkler – standard ersätter rekommendationer
Miljö 1 okt 2010
I januari 2010 kom en ny standard ut som gäller boendesprinkler. Sedan 2002 finns rekommendationer om installation av boendesprinkler. Båda i syfte att rädda liv. Men vad är skillnaden?

Svenska Brandförsvarsföreningen gav år 2002 ut rekommendationer – installation av boendesprinkler. Brandskyddsföreningen, tidigare Svenska Brandförsvarsföreningen, har också varit med och tagit fram den nya standarden. Den heter Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll, SS 883001:2009.

– Standarden kommer att översättas till svenska. Och den ska ersätta Brandskyddsföreningens rekommendationer, berättar Jens Hjort på Brandskyddsföreningen.

Mer likheter än skillnader

Standarden är framtagen i ett nordiskt samarbete. Förhoppningen är att den ska ligga till grund för en europeisk standard.

– Standarden är mycket mer omfattande än Brandskyddsföreningens rekommendationer. Den liknar mera standarden Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll, SS-EN 12845:2004+A2:2009. Skillnaden är att SS 883001 används för hus för boende medan SS-EN 12845 används för andra typer av lokaler, förklarar Michael Strömgren, brandingenjör på Boverkets bygg- och förvaltningsenhet.

Maximalt åtta våningar

Rekommendationen gäller för byggnader med maximalt åtta våningar. I standarden anges tre typer av klassificeringar av sprinklersystem, typ 1, 2 och 3. Den ger också exempel på byggnader inom de olika klassificeringarna.

– Klassificeringen enligt typ 2 är den typ som har samma nivå som i rekommendationerna. Det vill säga maximalt åtta våningar. För typ 2 är det ingen teknisk skillnad mellan standard och rekommendationer. Och sakinnehållet är det samma, förklarar Jens Hjort.

Som exempel på klassificering enligt typ 3 anger standarden byggnader för boende med nio våningar eller mer. För typ 3 nämns också lägre byggnader där det krävs assistans för de boende vid utrymning. Till exempel vårdinrättningar.

– Standarden ger exempel på byggnader som hör till de olika klassificeringstyperna. Det är sedan Boverket som preciserar vad som gäller i sitt regelverk, säger Jens Hjort.

Boverket kommer att hänvisa till standard

I gällande BBR, del 2 avsnitt 5:235, automatisk vattensprinkleranläggning, hänvisar Boverket till Brandskyddsföreningens rekommendationer - installation av boendesprinkler. Under juni till 1 oktober 2010 har Boverket brandskyddsavsnittet i Boverkets byggregler, BBR, ute på remiss. Där föreslår Boverket istället att SS 883001 kan användas för att verifiera tillförlitligheten och förmågan hos boendesprinkler.

– Vi föreslår hänvisning till den nya standarden eftersom den används i Norden. Standarden har också blivit utformad så att varje land kan välja motsvarande kravnivå som har gällt tidigare. Det gäller till exempel kraven för vattentäthet, berättar Michael Strömgren.

Både standarden och rekommendationen handlar om installationer av sprinklersystem i byggnader för boende. Bild: Claes Hammarlin
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Både standarden och rekommendationen handlar om installationer av sprinklersystem i byggnader för boende. Bild: Claes Hammarlin