Varan har lagts till i varukorgen

50 miljoner ska ge äldre bättre boende

15 sep 2010
I det här äldreboende är spisen är utformad så att rollator eller rullstol ska få plats under den. Foto: Thord Sköldekrans.
Regeringen ger Hjälpmedelsinstitutet 50 miljoner kronor för att stödja nytänkande och utveckling av boende för äldre. Pengarna är vikta för programmet ”Bo bra på äldre dar”.

Det behövs kreativitet och nytänkande i planeringsprocesserna för att erbjuda attraktiva och funktionella boendeformer för äldre.

–Den vanliga bostadsmiljön behöver tänkas igenom så att det blir möjligt för dem som önskar det att kunna bo kvar och känna sig trygga så länge som möjligt, säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (kd).

Arkitekttävling och programarbete

Programmet ”Bo bra på äldre dar” innefattar bland annat arkitekttävlingar, arbete med förstudier och ett riktat stöd till lokalt programarbete. Stöd ska även lämnas till kommunala initiativ i fråga om enkelt avhjälpta hinder i bostäder och närmiljön för äldre.

– Det centrala i planeringen för framtidens äldreboende måste vara att bostaden och närmiljön ska erbjuda de boende en livsmiljö där det går att känna trygghet, säkerhet, livsglädje och värdighet hela livet, säger Maria Larsson.

Tidsbegränsat

Programmet pågår under 2010 och 2011. Stöd kan utlysas vid flera tillfällen under perioden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i årliga delrapporter tillsammans med årsredovisningen. Slutredovisning ska ske senast 1 december 2012.

 

FAKTA Snabbfakta om stödet

Stöder ska hjälpa kommunerna i deras konkreta planering och genomförande av boendeprojekt för äldre.

1. Arkitekttävlingar

 • Kommunala arkitekttävlingar.
 • Projekt som ska genomföras.
 • Hög boendekvalitet, trygghet och tillgänglighet prioriteras.

2. Förstudier

 • Kommunala behovsinventeringar eller andra förstudier inför planerat byggande av äldrebostäder.
 • Nybyggnad eller ombyggnad av befintliga bostadsområden.
 • För konkreta projekt, eller kommunal bostadsplanering.

3. Fysisk och regional planering

 • Fokus på kommunala initiativ som utgår från den äldre befolkningens behov av tillgängliga och användbara bostäder.
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Snabbfakta om stödet

Stöder ska hjälpa kommunerna i deras konkreta planering och genomförande av boendeprojekt för äldre.

1. Arkitekttävlingar

 • Kommunala arkitekttävlingar.
 • Projekt som ska genomföras.
 • Hög boendekvalitet, trygghet och tillgänglighet prioriteras.

2. Förstudier

 • Kommunala behovsinventeringar eller andra förstudier inför planerat byggande av äldrebostäder.
 • Nybyggnad eller ombyggnad av befintliga bostadsområden.
 • För konkreta projekt, eller kommunal bostadsplanering.

3. Fysisk och regional planering

 • Fokus på kommunala initiativ som utgår från den äldre befolkningens behov av tillgängliga och användbara bostäder.