Varan har lagts till i varukorgen
Renoveringshandboken vann årets bygginnovation
Energi 13 okt 2010
Renoveringshandboken ska ge beslutsfattare i bostadsförvaltande företag underlag för de ställningstaganden som måste göras och de strategier som måste tas fram inför en renovering.

– Detta var verkligen oväntat men jag är otroligt glad och stolt över att fått detta hedervärda pris, sa en märkbart rörd Rolf Kling till VVS-Forum direkt efter prisutdelningen.

Boken har tagits fram i samarbete med Svensk Ventilation, Energimyndigheten och Sabo.

Motiveringen löd

”Renoveringshandboken behandlar på ett klargörande och övergripande sätt de tekniska frågor som måste beaktas vid renovering av bostadsbeståndet från det så kallade miljonprogrammet. I detta bostadsbestånd finns stor potential för energibesparing och minskad miljöbelastning. Detta är en förutsättning för hållbar tillväxt och ger stort mervärde för slutkunden – de boende. Genom att renoveringsfrågorna behandlas sektorsövergripande skapas förutsättningar för en effektiviserad byggprocess.”

Årets innovation delas ut varje år av SBUF till bästa utvecklingsprojekt inom bygg, anläggning eller installation. Utöver äran får vinnaren ett stipendium på 50 000 kronor.

Juryn tittar bland annat på hur väl projektet är förankrat i branschens vardag, och hur stor branschnyttan är.

Ytterligare nominerade

Förutom Renoveringshandboken var i år även två ytterligare projekt nominerade: ”Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus” av Ulla Jansson från Lunds tekniska högskola och Skanska.

”Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner”, Björn Täljsten från Luleå tekniska universitet och Sto Scandinavia.

Renoveringshandboken behandlar på ett klargörande och övergripande sätt de tekniska frågor som måste beaktas vid renovering av bostadsbeståndet från det så kallade miljonprogrammet, skriver juryn i motiveringen.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

Renoveringshandboken behandlar på ett klargörande och övergripande sätt de tekniska frågor som måste beaktas vid renovering av bostadsbeståndet från det så kallade miljonprogrammet, skriver juryn i motiveringen.