Varan har lagts till i varukorgen
Rekordlångt ansvar för ny väg
Upphandling 20 okt 2010
NCC har fått uppdraget att projektera, bygga och ansvara för drift och underhåll av Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala i 20 år. Foto: Thomas Fahlander.
I upphandlingen av Riksväg 50 mellan Motala och Mjölby valde Trafikverket totalentreprenad med funktionskrav och drift- och underhållsåtagande i tjugo år.

I augusti togs första spadtaget för bygget av Riksväg 50, sträckan mellan Motala och Mjölby. Vägen som blir 28 km lång planeras vara klar 2013.

Trafikverket (fd Vägverket) valde att upphandla vägbygget som en totalentreprenad med drift- och underhållsåtagande i tjugo år. Det är första gången Trafikverket har lagt ut driften för en väg under en så lång period. NCC har fått uppdraget - värt 1,25 miljarder kronor - att projektera, bygga och ansvara för drift och underhåll. 

Mer väg för pengarna

Målet för Trafikverket är att skapa förutsättningar för ”mer väg för pengarna”. Upphandlingen av nya Riksväg 50 var en ren prisupphandling där lägst pris vann, med en rad skall-krav som skulle uppfyllas.

I senaste numret av tidningen Upphandling24 berättar Andreas Hult på Trafikverket, projektchef för BanaVäg Motala-Mjölby, om upphandlingen:

– Vi för ju ut mer frihet på entreprenören, men det innebär också både mer ansvar och mer risk. Om inte entreprenören är mogen att ta det, är totalentreprenad inte någon bra metod att använda sig av, säger han.

Trafikverket har i upphandlingen bland annat tagit hjälp av mallar som tagits fram av Förnyelse i anläggningsbranschen, FIA. Andreas Hult ser ett värde i att använda mallstrukturer som är kända inom branschen. Även i det fortsatta samarbetet med NCC kommer man att följa FIAs samverkansformer, enligt tidningen.

Krav på jämn vägyta

Fördelen med totalentreprenad med funktionskrav är att det skapar möjligheter för entreprenören att påverka teknisk lösning, produktionsmetoder och materialval. Kraven som ställdes skulle vara möjliga för entreprenören att uppfylla till rimliga kostnader och hanterbara risker. Utöver det måste kraven innehålla incitament för utveckling. 

Trafikverket angav i upphandlingen av Riksväg 50 bland annat funktionskrav för en jämn vägyta och trafiksäkerhet. Material, metoder och utförande lämnades till entreprenören NCC att välja det som bäst möter kraven. En uppföljning kommer att göras på kravet på jämn vägyta. Mäter spårdjupsbredden mer än 15 mm på en 20-meterssträcka måste den åtgärdas.

Kompetenskrav och morot

Det ställdes både kompetenskrav och rätt höga omsättningskrav på anbudsgivaren (två miljarder kronor per år se senaste två åren), som Trafikverket utgick från skulle vara stora aktörer. Bland annat krävdes att entreprenören skulle ha tillgång till ombud, landskapsarkitekter, platschefer och brokompetens.

I entreprenadavtalet för Riksväg 50 Mjölby-Motala gäller fastpris, uppdelad på projektering, byggande och drift och underhåll. Det finns också en prestationsbunden betalningsplan. Moroten är en bonus vid för tidigt färdigställande och om antalet olyckor under en treårsperiod ligger under beräkningen utifrån en teoretisk modell. Det finns också liten piska för förseningar. 

Erfarenheter så här långt

Under Svensk Byggtjänsts och Upphandling24s seminarium ”Att upphandla bygg- och anläggningstjänster” nyligen summerade Andreas Hult sina erfarenheter av upphandlingen. Han nämnde bland annat att det är viktigt att matcha beställarens och entreprenören organisationer, och att vara tydlig i de delar där beställaren vill styra.

- Det var lätt att utvärdera anbuden, eftersom tydliga skall-krav var satta och lägsta pris avgjorde. Endast två anbud inkom. Ambitionen var att få in utländska aktörer för att pressa priserna, så blev det inte, men vi är på väg att skapa mer väg för pengarna, sade han.

Av Susanne Rosén

FAKTA Om Riksväg 50

Sträcka Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala.

Längd 28 km varav; 14 km 2+1 väg, 14 km fyrfältsväg samt 10 km övriga allmänna vägar och gator.

Broar 40 broar varav en är Vätterbron som är 620 meter lång,

Trafikplatser 8 nya trafikplatser samt ombyggnad av en befintlig trafikplats.
Färdig 2013

Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Om Riksväg 50

Sträcka Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala.

Längd 28 km varav; 14 km 2+1 väg, 14 km fyrfältsväg samt 10 km övriga allmänna vägar och gator.

Broar 40 broar varav en är Vätterbron som är 620 meter lång,

Trafikplatser 8 nya trafikplatser samt ombyggnad av en befintlig trafikplats.
Färdig 2013