Varan har lagts till i varukorgen
Regeringen föreslår 25 miljoner i stöd för solvärme
Energi 27 okt 2010
Solvärmestöd är föreslaget under 2011 men för åren därefter ligger det i dagsläget inga pengar i budgeten. Tabell: Budgetpropositionen för 2011 Prop. 2010/11:1.
– Jag bedömer att förslaget borde gå igenom. Det är kort tid mellan riksdagens beslut och när det nya stödet börjar gälla, eller avslås, men det är så vårt beslutssytem fungerar, säger Fredrik Odelram kansliråd på Energienheten på Näringsdepartementet.

I budgeten föreslår regeringen att stödet till solvärme förlängs ett år, det vill säga under 2011. Beslutet fattar riksdagen i december 2010.

– Det är kort tid mellan riksdagens beslut och när det nya stödet börjar gälla, eller avslås. Det är så vårt beslutssytem fungerar, men jag bedömer att förslaget borde gå igenom, säger Fredrik Odelram.

Stöder för 2011 föreslås bli 25 miljoner kronor. Högst 1,1 miljoner kronor av dem får användas för programanknutna kostnader som planering, administration, information, uppföljning och utvärdering av stödet.

Statligt stöd till installation av solvärme har funnits en längre tid. Med åren har både inköp och installation blivit billigare. Därför bedömer regeringen att tekniken börjar bli så konkurrenskraftig att en successiv utfasning av stödet är möjlig.

– Vad en utfasning av stödet innebär i praktiken är svårt att säga utifrån förslaget. Det kan vara aktuellt om ett år, om fem år eller om tio år, säger Fredrik Odelram.

För vindkraft föreslår regeringen att 20 miljoner kronor anvisas för 2011.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Elproduktion Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter