Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Reducerad ventilation i skolor
Kyla 3 nov 2010
Ventilationen behöver inte vara på under natten. Det räcker att sätta på den cirka en timme innan byggnaden börjar användas.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
– Att stänga av ventilation spar pengar och energi. Men vi måste också säkerställa att luften är bra redan på morgonen när de första barnen och personalen kommer till skolan, säger Linda Hägerhed Engman som är projektledare på Byggnadsfysik och Innemiljö vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

– Det gäller att hålla koll på tidiga morgon- och kvällsaktiviteter, dialogen mellan personal och driftsansvarig och vaktmästare är viktig, säger Linda Hägerhed Engman.
FAKTA Rekommendationer från projektet

 1. God kommunikation mellan brukare och driftspersonal/förvaltning ökar chanserna för ett lyckat energibesparingsprojekt med nöjda brukare.
 2. Byggnadens förutsättningar måste beaktas t ex lufttäthet (det vill säga mängd ofrivillig ventilation), byggnadsutformning (tryckförhållanden), normalflöde och ventilationseffektivitet.
 3. Kontrollera hur eventuella fukttillskott såsom duschar, akvarium, komposter, växter samt eventuell kvarvarande byggfukt påverkar klimatet under avstängning eller flödesreduktion. Detta bör göras under vinterhalvåret då risken för skador på grund av fuktkonvektion är som störst.
 4. Man bör vara extra observant på luftens fuktinnehåll om man avser att reducera eller stänga av ventilationen i nybyggda skolor med hög lufttäthet och framförallt i kombination med kvarvarande byggfukt.
 5. Var noggrann med tidsprogrammeringen – likväl som att besparingsmöjligheterna ökar vid lov, frilufts- och studiedagar måste man vara flexibel att utöka normaldriften för t ex morgontidig personal (t ex lokalvård, fritids), kvällsaktiviteter i lokalerna eller andra förändringar.
 6. Beroende på byggnadens förutsättningar och typ av verksamhet kan ventilationens drifttider anpassas till verksamhetens tider inkluderat viss tid ventilation före och efter verksamhet i byggnaden.
 7. I byggnader med innemiljöproblem som t ex fukt- och mögelskador, radon eller emis-sionsproblematik bör effekten av avstängd eller reducerad ventilation undersökas noga innan ett eventuellt införande.
 8. Följ upp hur ändrade ventilationsscheman påverkar brukarna genom enkäter, person¬lig kontakt, genom arbetsplatsträffar eller dylikt för att fånga upp eventuell missnöje eller oro i tid.
FAKTA Mätningar gjordes på:

 • Partiklar ner till 14 nanometer
 • Ozon
 • Kväveoxid
 • Kvävedioxid
 • Totalhalt av flyktiga ämnen
 • Relativ luftfuktighet
 • Temperatur

 

FAKTA Finansiärer och samarbetspartners

 • Cerbof
 • Västra Götalandsregionen
 • Build with Care
 • SP
 • Borås Stad
 • Siemens AB.
 • Fältmätningarna utfördes i samarbete med SP, Göteborgs Universitet och Sandaredsskolan.
 • I projektet har även energiberäkningar genomförts för olika typbyggnader med olika ventilationslösningar
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

– Det gäller att hålla koll på tidiga morgon- och kvällsaktiviteter, dialogen mellan personal och driftsansvarig och vaktmästare är viktig, säger Linda Hägerhed Engman.
FAKTA Rekommendationer från projektet

 1. God kommunikation mellan brukare och driftspersonal/förvaltning ökar chanserna för ett lyckat energibesparingsprojekt med nöjda brukare.
 2. Byggnadens förutsättningar måste beaktas t ex lufttäthet (det vill säga mängd ofrivillig ventilation), byggnadsutformning (tryckförhållanden), normalflöde och ventilationseffektivitet.
 3. Kontrollera hur eventuella fukttillskott såsom duschar, akvarium, komposter, växter samt eventuell kvarvarande byggfukt påverkar klimatet under avstängning eller flödesreduktion. Detta bör göras under vinterhalvåret då risken för skador på grund av fuktkonvektion är som störst.
 4. Man bör vara extra observant på luftens fuktinnehåll om man avser att reducera eller stänga av ventilationen i nybyggda skolor med hög lufttäthet och framförallt i kombination med kvarvarande byggfukt.
 5. Var noggrann med tidsprogrammeringen – likväl som att besparingsmöjligheterna ökar vid lov, frilufts- och studiedagar måste man vara flexibel att utöka normaldriften för t ex morgontidig personal (t ex lokalvård, fritids), kvällsaktiviteter i lokalerna eller andra förändringar.
 6. Beroende på byggnadens förutsättningar och typ av verksamhet kan ventilationens drifttider anpassas till verksamhetens tider inkluderat viss tid ventilation före och efter verksamhet i byggnaden.
 7. I byggnader med innemiljöproblem som t ex fukt- och mögelskador, radon eller emis-sionsproblematik bör effekten av avstängd eller reducerad ventilation undersökas noga innan ett eventuellt införande.
 8. Följ upp hur ändrade ventilationsscheman påverkar brukarna genom enkäter, person¬lig kontakt, genom arbetsplatsträffar eller dylikt för att fånga upp eventuell missnöje eller oro i tid.
FAKTA Mätningar gjordes på:

 • Partiklar ner till 14 nanometer
 • Ozon
 • Kväveoxid
 • Kvävedioxid
 • Totalhalt av flyktiga ämnen
 • Relativ luftfuktighet
 • Temperatur

 

FAKTA Finansiärer och samarbetspartners

 • Cerbof
 • Västra Götalandsregionen
 • Build with Care
 • SP
 • Borås Stad
 • Siemens AB.
 • Fältmätningarna utfördes i samarbete med SP, Göteborgs Universitet och Sandaredsskolan.
 • I projektet har även energiberäkningar genomförts för olika typbyggnader med olika ventilationslösningar