Varan har lagts till i varukorgen
Pengar att hämta för lågenergiprojekt
Energi 25 okt 2010
15 november är sista ansökningsdag för stödpengar från projektet Lågan. Stöd finns för såväl konkreta byggprojekt och renoveringar som för regionala samarbeten.

Lågan erbjuder stöd till byggande av lågenergihus som andra kan inspireras av, och visa på utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning. Sista ansökningsdagen för byggprojekt under 2010 är 15 november.

Lågan erbjuder också stöd till regionala och lokala samverkansinitiativ. De nätverk som kan få stödpengar ska ha ett tydligt fokus på att vara föregångare och skapa utvecklingsmöjligheter för lågenergihus. Sista ansökningsdagar för stödet till samverkan på regional/lokal nivå under 2010 är 15 november.

Fler lågenergihus i Sverige

Programmet Lågan drivs av Energimyndigheten i samråd med Boverket och andra aktörer inom bygg- och fastighetsområdet. Det koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier. Programmet startade år 2010 och är femårigt.

Målet är att:

  • öka byggandet av lågenergihus
  • inspirera till erfarenhetsutbyte
  • utvärdering av befintliga byggnaders energiprestanda och kommunikation till resultaten.

Projekt som ska få stöd från projektet ska ha:

  • minst 50 procent lägre energianvändning än kraven i Boverkets byggnadsregler.
  • stort demonstrationsvärde.
I det femåriga projektet finns kontinuerligt pengar att söka för byggande av lågnergihus. Sista datumet för i år är den 15 november.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

I det femåriga projektet finns kontinuerligt pengar att söka för byggande av lågnergihus. Sista datumet för i år är den 15 november.