Varan har lagts till i varukorgen
Optimerad energianvändning med ny Aff-mall
Bestämmelser 22 okt 2010
För att lyckas med optimering av energianvändningen gäller det att beställare och leverantör verkligen är överens om förutsättningar och villkor när arbetet påbörjas. Aff-mallen Energioptimering 10 ska förenkla upphandlingen av energioptimeringstjänster.
Karin Larén Hallström
Press

Mallen Energioptimering 10 är ett hjälpmedel för att upprätta förfrågningsunderlag för tekniska installationer som avser:

  • tillsyn
  • skötsel
  • felavhjälpande underhåll
  • energioptimering.

Aff-mallen Energioptimering 10 ger leverantören ett helhetsansvar. Bland annat innehåller den ett komplett förfrågningsunderlag för energioptimering av befintliga byggnader och installationer. Den innehåller tre alternativa entreprenadmodeller:

  • leverantören tillhandahåller uppföljningsmodell
  • beställaren tillhandahåller uppföljningsmodell
  • beställaren tillhandahåller uppföljningsmodell samt incitament och vite utgår.

Utdrag ur relevanta skrifter

Energioptimering 10 innehåller relevanta, i vissa fall anpassade, utdrag av Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10, SF 06, Adm 06 och Teknik 06. Dessutom har det tillkommit en hel del texter om energioptimering som inte finns i originaldokumenten.

– Att samordna traditionell drift och underhåll med energioptimering inom samma entreprenad är en intressant tanke och kanske ett visst mått av nytänkande. Syftet med detta projekt har varit att förenkla och förbättra upphandlingsprocessen, skapa ett helhetsansvar för leverantören samt underlätta förhållningssättet mellan beställare och leverantör i denna typ av entreprenader, säger Per Ollas, Aff-kommittén.

Nytt namn

Under arbetets gång har mallen bytt namn från Energieffektiviseringstjänster till Energioptimering.

–  Skälet till det är att det inom ramen för befintligt system går att göra mycket för att minska förbrukningen. Vi valde att inte ta med planerat underhåll och rena investeringar eftersom Aff normalt inte täcker in den typen av åtgärder och för att det är svårt att täcka in alla tänkbara utvecklingsområden i en standardiserad mall, förklarar Per Ollas.

Mallen är gjord av en arbetsgrupp som representerar beställare, entreprenörer och konsulter. I vintras gick mallen på remiss till aktörer i branschen och många viktiga synpunkter kom in.

Energioptimering handlar om att minska förbrukningen inom ramen för befintligt system.
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

Energioptimering handlar om att minska förbrukningen inom ramen för befintligt system.