Varan har lagts till i varukorgen
Många nyheter i AMA Hus 11
AMA 25 okt 2010
AMA Hus 11 inleddes med en kick off i slutet av september. Nu är de 24 kapitelutredarna igång med uppdateringsarbetet. Foto: Thord Sköldekrans.
Nu har arbetet med AMA Hus 11 startat. Målsättningen är att materialet ska skickas på remiss under april 2011. Den färdiga versionen kan då vara tillgänglig i december 2011.
Karin Larén Hallström
Press

Den nuvarande versionen av AMA Hus gavs ut 2008. Svensk Byggtjänst har beslutat att uppdatera de olika delarna av AMA vart tredje år. Så nu är det dags att ta fram AMA Hus 2011.

24 utredare och en referensgrupp

Detta omfattande projekt inleddes med en kick off i slutet av september och nu är de 24 kapitelutredarna igång med uppdateringsarbetet. Huvudutredare är Bo Samuelsson, Yvonne Brinck och Thomas Lundgren på Svensk Byggtjänst. Jozef Hornak är ansvarig för frågor angående standarder och BSAB (strukturen med rubriker och koder som används i AMA).

Kopplat till arbetet finns också en referensgrupp med representanter från tio viktiga aktörer inom husbyggnadsbranschen. Dessa är:

  • Boverket
  • Byggherrarna
  • Sveriges Byggindustrier
  • TMF (Trä- och Möbelföretagen)
  • Skogsindustrierna
  • STD (Svenska Teknik och Designföretagen)
  • SMKF (Sveriges Målerikonsulters Förening)
  • Tätskiktsgarantier i Norden
  • RBK (Rådet för Byggkompetens)
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

AMA Nytt och standarder

- Ett viktigt jobb är förstås att i AMA Hus 11 inarbeta de nyheter som finns i AMA Nytt sedan AMA Hus 08 publicerades, säger Bo Samuelsson.

- Vi kommer att ta med nyheter från AMA Nytt till och med nummer 2, 2010.

Även nya och förnyade standarder som påverkar husbyggnad kommer att införlivas i AMA Hus 2011, liksom nyheter kring material och teknik som har blivit allmänt vedertagna sedan förra utgåvan 2008.

De tillhörande dokumenten Råd och anvisningar (RA) kommer också att uppdateras till en ny version 2011. Mät och Ersättningsregler (MER Hus) kommer att ses över efter arbetet med AMA Hus 11.

Nytt kring material och varor

-Uppdateringen till AMA Hus 11 kommer i högre grad än tidigare revideringar att påverkas av utvecklingen av gällande internationella standarder. Inom många material- och produktområden har nya standarder tagits fram, som lett till CE-märkningar och nya krav.

-Vi ser också hur de nya eurokoderna inom betong och stål, som ersätter Boverkets Konstruktionsregler från årsskiftet, i viss utsträckning påverkar AMA. Detta  måste vi ta hänsyn till i denna uppdatering av AMA Hus, säger Bo Samuelsson.

Några exempel på kompletteringar

Alla kapitel i AMA Hus med tillhörande Råd och anvisningar kommer att uppdateras. Avsnittet om isolering är ett av många områden där det kommer att göras kompletteringar.

-Hittills har vi i AMA Hus endast behandlat isolering av själva byggnaden, och inte det som finns utanför grunden. Anslutningen mellan mark och grundisoleringen återfinns i AMA Anläggning. Men här finns dock en del luckor som vi nu vill täppa till genom tillägg i AMA Hus 11.

Inredningar och storkök

Texter, koder och rubriker gällande inredningar och storkök kommer att revideras. Storkök återfanns tidigare i - AMA VVS & Kyl samt AMA El, men flyttades över till AMA Hus 08.

-Kapitlets innehåll genomgick dock ingen genomgripande revidering 2008. Därför tar vi nu inför AMA Hus 11 ett ordentligt krafttag och uppdaterar och modernisera hela kapitlets innehåll, förklarar Bo Samuelsson.

Klar i december 2011

Målet är att hela materialet avseende AMA Hus 11, inklusive RA, ska skickas ut på en omfattande remiss i branschen under april 2011. Remissperioden beräknas sedan pågå fram till mitten av juni 2011.

- Vi börjar sedan att inarbeta remissförslagen och räknar med att AMA Hus 11 ska vara tillgänglig under december 2011, avslutar Bo Samuelsson.

Foto: Mikael Gustavsen

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter