Varan har lagts till i varukorgen
Första auktoriserade fastighetsförvaltarna
Bestämmelser 4 okt 2010
Före sommaren blev det klart att Aff, Forum för förvaltning och service, startar auktorisation av fastighetsförvaltare. Nu har de allra första sökande genomfört prov.

Syftet med auktorisationen är att säkerställa att det finns en enhetlig och branschanpassad kompetensnivå på yrkesverksamma fastighetsförvaltare.

Auktorisationen innebär att fastighetsförvaltaren får ett bevis på sin kompetens som intygar att man uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad fastighetsförvaltare. Samt att man följer de av Aff, Forum för förvaltning och service, antagna etiska reglerna.

Projektarbete återstår

De första valideringarna ägde rum i Göteborg den 15 september.
– Nu återstår projektarbetet för dessa fram till mitten på oktober. Efter denna första auktorisation görs en utvärdering av hela processen och resultatet, säger Bertil Oresten ordförande i Affs utbildningsråd.

– Det ska vara underlag för kommande valideringar med start i februari 2011. Men det viktiga är att vi kan ge utbildningsanordnare inspel till deras kommande utbildningar av fastighetsförvaltare.

FAKTA Om Aff auktorisation

Fyra steg

Auktorisationen består av fyra steg:

 1. anmälan
 2. frivillig förkunskapstest
 3. prov, cirka 300 frågor samt projektarbete
 4. auktorisation.

Utbildningsnivå och kompetenskrav

För att vara aktuell för auktorisation ska något av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 • relevant högskoleutbildning, 180 högskolepoäng och tre års yrkeserfarenhet
 • relevant yrkeshögskola, kvalificerad yrkesutbildning, KY, eller motsvarande utbildning och fem års yrkeserfarenhet
 • annan relevant utbildning och åtta års relevant yrkeserfarenhet.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Om Aff auktorisation

Fyra steg

Auktorisationen består av fyra steg:

 1. anmälan
 2. frivillig förkunskapstest
 3. prov, cirka 300 frågor samt projektarbete
 4. auktorisation.

Utbildningsnivå och kompetenskrav

För att vara aktuell för auktorisation ska något av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 • relevant högskoleutbildning, 180 högskolepoäng och tre års yrkeserfarenhet
 • relevant yrkeshögskola, kvalificerad yrkesutbildning, KY, eller motsvarande utbildning och fem års yrkeserfarenhet
 • annan relevant utbildning och åtta års relevant yrkeserfarenhet.