Varan har lagts till i varukorgen

Årets budget: Ägarlägenheter även i gamla bostäder

Bestämmelser 13 okt 2010
Regeringen vill öka bostadsbyggandet och göra bostäderna billigare. Foto. Fotoakuten.
Regeringen vill att det den kommande mandatperioden ska bli möjligt att ombilda befintliga bostäder till ägarlägenheter. Det är en av huvudnyheterna på bostadsområdet i årets budget.

Nytt är också att alla frågor som har med bostäder, planering och byggande på socialdepartementet hos civil- och bostadsminister Stefan Attefall, Kd.

En av hans huvuduppgifter blir att bidra till ett ökat bostadsbyggande så att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad.

– Det har under alltför många år byggts för få bostäder i Sverige, och det vill jag ändra på. Som bostadsminister kommer jag att lägga stor kraft vid att identifiera hinder och skapa förutsättningar för en högre takt i bostadsbyggandet, säger Stefan Attefall.

Stärka hyresrätten

Regeringen säger sig också vilja arbeta för att stärka hyresrättens ställning och avser bland annat att utöka möjligheten att göra så kallade till- och frånval i hyreskontrakt och därmed göra hyresrätten som upplåtelseform mer attraktiv.

I fjol infördes ägarlägenheter som en ny upplåtelseform på den svenska bostadsmarknaden. Regeringen vill nu göra det möjligt att låta omvandla befintliga bostadsfastigheter till ägarlägenheter. En utredning ska tillsättas med målsättningen att den nya lagstiftningen som medger ägarlägenheter i befintliga fastigheter ska träda i kraft under mandatperioden.

Mer andrahandsuthyrning

Regeringen vill också att ungdomar ska få lättare att hyra i andra hand genom att fler hyr ett rum eller delar av sin bostad. Schablonavdraget för den som hyr ut sin lägenhet höjs därför från 12 000 kronor till 18 000 kronor per år.

FAKTA Några röster om budgeten

Kurt Eliasson, vd Sabo:

– Budgeten saknar tydliga löften om balanserade ekonomiska villkor mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Formuleringarna om att stärka hyresrättens ställning är inte tillräckligt förpliktigande.

– Jag saknar också nya förslag om bostadsbranschen och bostadsbyggandet och förslag på hur situationen på orter med vikande befolkningsunderlag ska förbättras.

Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen:

– Det är dags att regeringen skrotar sin gammelmodiga retorik kring hyresrätten som en boendeform som människor snarast vill lämna. Det är en förlegad och omodern syn på hyresrätten och hyresgästerna.

– Bristen på hyresrätter är akut framförallt på studieorter. Men regeringen lämnar inga besked om hur det ska lösas, det är ett problem.

– Det är också mycket märkligt att regeringen inte nämner  något om ombyggnad och renovering av miljonprogramsområdena. Där är läget på många håll akut och det behövs tydliga besked om hur denna ombyggnad ska finansieras.

Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo:

– I budgetpropositionen adresseras flera frågor som är betydelsefulla för fastighetsbranschens utveckling. Särskilt viktig är signalen om ett samlat ansvar för en starkare bostadspolitik hos statsrådet Attefall, men också ambitionerna att stärka hyresrättens ställning.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Några röster om budgeten

Kurt Eliasson, vd Sabo:

– Budgeten saknar tydliga löften om balanserade ekonomiska villkor mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Formuleringarna om att stärka hyresrättens ställning är inte tillräckligt förpliktigande.

– Jag saknar också nya förslag om bostadsbranschen och bostadsbyggandet och förslag på hur situationen på orter med vikande befolkningsunderlag ska förbättras.

Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen:

– Det är dags att regeringen skrotar sin gammelmodiga retorik kring hyresrätten som en boendeform som människor snarast vill lämna. Det är en förlegad och omodern syn på hyresrätten och hyresgästerna.

– Bristen på hyresrätter är akut framförallt på studieorter. Men regeringen lämnar inga besked om hur det ska lösas, det är ett problem.

– Det är också mycket märkligt att regeringen inte nämner  något om ombyggnad och renovering av miljonprogramsområdena. Där är läget på många håll akut och det behövs tydliga besked om hur denna ombyggnad ska finansieras.

Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo:

– I budgetpropositionen adresseras flera frågor som är betydelsefulla för fastighetsbranschens utveckling. Särskilt viktig är signalen om ett samlat ansvar för en starkare bostadspolitik hos statsrådet Attefall, men också ambitionerna att stärka hyresrättens ställning.