Varan har lagts till i varukorgen
Syrebrist - dödsfälla i arbetet
Energi 5 nov 2010
Kristiska olyckor med syrebrist i slutna utrymmen har inträffat igen. Därför påminner Arbetsmiljöverket om ventilation och lämplig skyddsutrustning

Det kunde ha gått riktigt illa för den person, som i förra veckan hittades medvetslös i en silo med träflis. Han undkom med en hårsmån med livet i behåll. Några veckor dessförinnan inträffade en liknande incident, där pellets hade förvarats.

I december i fjol omkom en ung svetsare av kolmonoxidförgiftning, då rörledning skulle avluftas inför slutinstallation av fjärrvärme. Han befann sig i ett dåligt ventilerat utrymme och andades in gaser som blockerade blodets syreupptagningsförmåga. Två liknande tillbud inträffade 2008 och 2009.

Ventilation och skyddsutrustning

Slutna utrymmen kan bli riktiga dödsfällor, om man inte först sett till att de ventilerats väl och använder sig av lämplig skyddsutrustning. Andningsskydd av tryckluftstyp behövs, om luften innehåller kolmonoxid. Filtermasker hjälper inte. Gaser som bildats av organiska material är giftiga och kvävande, och processerna förbrukar samtidigt syret. Går man in oskyddad i ett sådant utrymme kan man snabbt kvävas till döds.

Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på dessa risker.

Speciellt noggrann bör man vara vid riskbedömning och förebyggande åtgärder vid arbete med eller i:

  • Svetsning i slutna utrymmen (inkl gropar)
  • Lastrum på fartyg och trapphus till lastrum
  • Containrar
  • Silon, förråd med bränslepellets

Så här ska riskerna förebyggas:

  1. Se till att ventilera väl innan någon tar sig i ett slutet utrymme
  2. Mät luftens syrehalt och innehåll av eventuellt giftiga och kvävande gaser
  3. Använd personlig skyddsutrustning, i första hand tryckluftsapparat

Läs mer på:

 www.av.se: Föreskrifterna om arbete i slutet utrymme, AFS 1997:3 samt om gaser, AFS 1997:7

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Produktion Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter