Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Sabos standard minskar utsläpp
Energi 15 nov 2010
101 Sabo-företag har minskat sina totala utsläpp av koldioxid med hela 135 000 ton. Det motsvarar en mindre kommuns utsläpp. Foto: Harald Holm.
Nu blir enklare för allmännyttan att beräkna och minska utsläpp av växthusgaser.
Sabo har tagit fram en standard för miljövärdering av klimatpåverkan av energianvändningen i ett fastighetsbestånd.  

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Sabos standard för miljövärdering

  • I klimatvärderingen beräknas summan av utsläppen av koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas) från hela energi- och produktionskedjan. Det innefattar utsläpp från produktion, transporter, omvandling och förbränning.
  • Energianvändningens totala klimatpåverkan redovisas genom att använt bränsle multipliceras med en utsläppskoefficient, en så kallad emissionsfaktor.
  • Energianvändningens resursförbrukning redovisas genom att använt bränsle multipliceras med en resursförbrukningskoefficient, så kallad primärenergifaktor.
  • En viktig aspekt som lyfts fram i miljövärderingens handledning är de olika energislagens varierande miljöpåverkan. Till exempel har fjärrvärme mycket varierande miljöprestanda beroende på vilket fjärrvärmenät som analyseras.
FAKTA Nils Holgersson-rapporten

Sedan 14 år utkommer rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Initiativtagare är Nils Holgersson-gruppen med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sabo och Fastighetsägarna Sverige.

I undersökningen flyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa prisskillnader mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Sabos standard för miljövärdering

  • I klimatvärderingen beräknas summan av utsläppen av koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas) från hela energi- och produktionskedjan. Det innefattar utsläpp från produktion, transporter, omvandling och förbränning.
  • Energianvändningens totala klimatpåverkan redovisas genom att använt bränsle multipliceras med en utsläppskoefficient, en så kallad emissionsfaktor.
  • Energianvändningens resursförbrukning redovisas genom att använt bränsle multipliceras med en resursförbrukningskoefficient, så kallad primärenergifaktor.
  • En viktig aspekt som lyfts fram i miljövärderingens handledning är de olika energislagens varierande miljöpåverkan. Till exempel har fjärrvärme mycket varierande miljöprestanda beroende på vilket fjärrvärmenät som analyseras.
FAKTA Nils Holgersson-rapporten

Sedan 14 år utkommer rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Initiativtagare är Nils Holgersson-gruppen med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sabo och Fastighetsägarna Sverige.

I undersökningen flyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa prisskillnader mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.