Varan har lagts till i varukorgen
Så mycket dyrare blir elen i söder
Energi 10 nov 2010
I somras rapporterade Bygginfo att elpriset nästa höst blir olika i olika delar av landet. Nu har elskling.se, som jämför elpris på nätet, räknat fram hur stora skillnaderna blir.

Från 1 november nästa år delas Sverige in i fyra anmälningsområden, även kallade prisområden.

Principen är att priserna i varje område sätts utifrån etablerade marknadsregler. Det innebär att produktion och förbrukning anpassas till varandra i varje område.

Marknadspriser

I södra Sverige produceras mycket mindre el än området kommer att behöva. I norra Sverige gäller det omvända, produktionen är större än konsumtionen.

Nu rapporterar TT att elskling.se har jämfört priserna för längre fasta avtal för sydsvenska konsumenter hos de elhandelsbolag som erbjuder sådana avtal.

Skippar långa fasta avtal

Genomgången visar att påslaget ligger mellan tre och fem öre per kilowattimme. Det innebär att ett villahushåll som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år får en ökad kostnad med cirka 1 000 kronor per år, med dagens elpris.

De flesta elhandlare har helt upphört att erbjuda längre fasta avtal i avtalsområde fyra, som omfattar södra Sverige. Detta i väntan på att prisbilden ska klarna.

Bakgrunden till de ökade priserna i söder är att det finns vissa flaskhalsar i stamnätet. Foto: Anders Wester.
FAKTA Danmark anmälde Sverige

Det svenska stamnätet har vissa begränsningar för överföring av el, främst i södra Sverige. År 2008 anmälde Danmark Sverige till EU-kommissionen. Skälet var att den svenska modellen ansågs gynna svenska kunder till förmån för utländska. Flaskhalsen var en del av problematiken.  I april 2010 beslutade EU-kommissionen att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i elnätet. Därefter togs beslutet om att införa elprisområden.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Bakgrunden till de ökade priserna i söder är att det finns vissa flaskhalsar i stamnätet. Foto: Anders Wester.
FAKTA Danmark anmälde Sverige

Det svenska stamnätet har vissa begränsningar för överföring av el, främst i södra Sverige. År 2008 anmälde Danmark Sverige till EU-kommissionen. Skälet var att den svenska modellen ansågs gynna svenska kunder till förmån för utländska. Flaskhalsen var en del av problematiken.  I april 2010 beslutade EU-kommissionen att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i elnätet. Därefter togs beslutet om att införa elprisområden.