Varan har lagts till i varukorgen
Producentansvaret döms ut
Energi 23 nov 2010
Producenternas fokus på att kostnadsoptimera insamlingen har "tvingat" kommuner och fastighetsägare att erbjuda egna insamlingsmöjligheter. Foto: Claes Hammarlin.
Systemet har inte fungerat som det var tänkt. Mängden förpackningar har nästan fördubblats och producenterna åker snålskjuts på kommuner och fastighetsägare. Det slår Avfall Sverige fast och kräver att regeringen gör en ordentlig översyn av producentansvaret .
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Avfall Sverige företräder landets samtliga kommuner på avfallsområdet. Skrivelsen är en svidande vidräkning med hur producentansvaret för förpackningar och returpapper utvecklats.

– De goda intentioner som fanns från början har tyvärr inte fullföljts. Det är därför angeläget att regeringen gör en ordentlig översyn av systemet. Framförallt behövs en ny och tydlig ansvars- och rollfördelning, säger Weine Wiquist, vd för Avfall Sverige.

Lösningen på avfallsproblemen

Producentansvaret sågs när det infördes 1994 som lösningen på många ökande avfallsproblem. Producenterna skulle bära det fulla fysiska och ekonomiska ansvaret för att uttjänta förpackningar och returpapper samlades in och återvanns.

Detta skulle i sin tur leda till att att producenterna skulle dra ned på storlek och antal förpackningar och att avfallsmängderna skulle minska.

Nästan dubbelt så mycket förpackningar

Men så har det inte blivit. Mellan 1994 och 2006 ökade istället mängden förpackningar med 75 procent – alltså nästan en fördubbling.

– Det innebär att ett av de tyngsta målen med att införa producentansvaret inte nås. Även EUs reviderade ramdirektiv för avfall prioriterar att förebygga uppkomsten av avfall. Detta stärker ytterligare behovet av en översyn, säger Weine Wiquist.

Tre fjärdedelar bekostas av andra än producenterna

Inte heller är det producenterna som betalar systemet. En undersökning som Avfall Sverige gjort tillsammans med fastighetsägarorganisationer visar att mellan 60 och 80 procent av de samlade kostnaderna för systemet betalas av andra än producenterna.

Det handlar om att kommuner och fastighetsägare känt sig tvingade att skapa egna system för att ge bättre service till medborgare och hyresgäster.

Att det blir så beror på att producenter och kommunerna inte kunnat komma överens om vilken servicenivå som ska gälla, vilket enligt Avfall Sverige är en effekt av att lagen är otydlig.

Saknas incitament att minska

– Att kommuner och fastighetsägare bekostar egna insatser innebär dessutom att producenterna inte har full kännedom om de verkliga kostnaderna för att hantera alla förpackningar. Därmed saknar de incitament för att minska mängden. Dessutom invaggas även myndigheter och andra beslutsfattare i tron att systemet fungerar bättre än det gör, säger Weine Wiquist.

Förutom en tydligare reglering av producenternas ansvar vill Avfall Sverige att översynen även ska innehålla:

  • tuffare återvinningsmål,
  • drivkrafter för att utveckla systemet och
  • ökade möjligheter att samordna insamlingen av producenternas och kommunernas avfall.

Miljöministern vill inte kommentera

ByggInfo har sökt miljöminister Andreas Carlgren, C, för en kommentar hur regeringen har tänkt att hantera skrivelsen. Men Carlgren har avböjt.

– Vi ska ha ett möte med Avfall Sverige i december. Innan dess ger vi inga kommentarer, hälsar Andreas Carlgrens pressekreterare Lennart Bodén.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter