Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Öka antalet lågenergibyggnader
Energi 11 nov 2010
Energimyndigheten vill halvera minimikraven i Boverkets byggregler för nya byggnader. Det föreslås i en nationell strategi.
Energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi för lågenergibyggnader. Boverket och aktörer inom bygg- och fastighetsområdet har lämnat synpunkter på strategin under arbetets gång.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Byggnader som ägs eller används av offentlig sektor ska vara föregångare. Foto: Harald Holm
FAKTA Vad är en nära nollenergibyggnad?

Definitionen för en nära noll-energibyggnad är enligt direktivet om byggnaders energiprestanda:

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda... Nära noll-mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.”

I den nationella strategin används direktivets definition. Med nära noll-energibyggnader, NNE-byggnader, avses i strategin alla typer byggnader som minst uppfyller de framtida kraven för NNE-byggnader.

I rapporten tar Energimyndigheten upp att det finns en rad olika benämningar för byggnader med lågenergianvändning. Det kan vara NNE-byggnader, lågenergihus, passivhus, plusenergihus, plushus och minienergihus. Ingen av dessa begrepp har en entydig definition.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Byggnader som ägs eller används av offentlig sektor ska vara föregångare. Foto: Harald Holm
FAKTA Vad är en nära nollenergibyggnad?

Definitionen för en nära noll-energibyggnad är enligt direktivet om byggnaders energiprestanda:

”En byggnad som har mycket hög energiprestanda... Nära noll-mängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.”

I den nationella strategin används direktivets definition. Med nära noll-energibyggnader, NNE-byggnader, avses i strategin alla typer byggnader som minst uppfyller de framtida kraven för NNE-byggnader.

I rapporten tar Energimyndigheten upp att det finns en rad olika benämningar för byggnader med lågenergianvändning. Det kan vara NNE-byggnader, lågenergihus, passivhus, plusenergihus, plushus och minienergihus. Ingen av dessa begrepp har en entydig definition.