Varan har lagts till i varukorgen
Mobilmaster nära bebyggelse
Bygglov beviljas även när boende uppfattar det som intrång i närmiljön.
Infrastruktukturen för trådlös kommunikation är av starkt allmänintresse. Det är oundvikligt att en mast för mobiltelefoni på grund av sin höjd i många fall blir synlig från flera håll och ibland måste palceras i nära anslutning till en bostadsbebyggelse.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Hållbarhet Tillgänglighet Vägar och gator Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Fler nyheter