Varan har lagts till i varukorgen

Komplettering av nya PBL

Lov och tillsyn 29 nov 2010
Ett antal kompletteringar behövs i den nya plan- och bygglagen (2010:900). Miljödepartementet har därför en promemoria ute på remiss.
I juli 2010 kom den nya plan- och bygglagen, PBL, ut i tryck. Sedan dess har det framkommit att den behöver justeras på några punkter. De flesta ändringar är redaktionella eller lagtekniska men några innebär ändringar i sak.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Produktion Projektering Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter