Varan har lagts till i varukorgen
Inga nya regler för sprängämnen
Bestämmelser 25 nov 2010
De nya föreskrifterna om förvaring av explosiva varor trädde i kraft i oktober. Omarbetningen gäller framförallt reglerna kring förvaring av pyrotekniska varor, krut, ammunition till handeldvapen och liknande.
Redaktionen Omvärldsbevakning
De nya föreskrifterna om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5) följer på den nya lagen samt förordningen om brandfarliga och explosiva varor som trädde i kraft den 1 september. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ges i den nya förordningen bemyndigande att precisera vilka varor som är brandfarliga och explosiva.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Redaktionen Omvärldsbevakning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter