Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Inga nya regler för sprängämnen
Bestämmelser 25 nov 2010
De nya föreskrifterna om förvaring av explosiva varor trädde i kraft i oktober. Omarbetningen gäller framförallt reglerna kring förvaring av pyrotekniska varor, krut, ammunition till handeldvapen och liknande.
Redaktionen Omvärldsbevakning
De nya föreskrifterna om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5) följer på den nya lagen samt förordningen om brandfarliga och explosiva varor som trädde i kraft den 1 september. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ges i den nya förordningen bemyndigande att precisera vilka varor som är brandfarliga och explosiva.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

MSB har tagit fram en ny handbok om föreskrifterna för förvaring av explosiva varor.
Redaktionen Omvärldsbevakning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

MSB har tagit fram en ny handbok om föreskrifterna för förvaring av explosiva varor.