Varan har lagts till i varukorgen

Här får du hjälp med upphandlingen

Energi 10 nov 2010
På sajten upphandlingsstod.se finns hjälp för dig som arbetar med offentliga upphandlingar i byggsektorn. Materialet bygger på systematiken i AMA AF.

Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd ska bidra till bättre offentliga upphandlingar. Med rätt kunskap kan de bli effektivare, mer kvalitetsmedvetna och rättssäkra.

Den 3 november publicerade enheten två nya vägledningar speciellt framtagna för byggsektorn. Den ena ska underlätta upphandlingsprocessen för leverantörer och den andra för beställare.

Följer hela processen

I vägledningarna beskrivs varje moment i upphandlingsprocessen, från det att ett behov uppstår till dess att kontraktet tecknas och följs upp. 

På så vis vill Kammarkollegiet göra det lättare för de upphandlande myndigheterna att lyfta fram och betona livscykelkostnader och kvalitetskriterier i byggentreprenader. Inte enbart se till produktionskostnaden, som i dag ofta är fallet.

Bygger på AMA AF

För att underlätta för branschen baseras vägledningarna på den fungerande och vedertagna systematiken i AMA AF.

Materialet har tagits fram i samråd med upphandlande myndigheter, leverantörer och intresseorganisationer i byggsektorn.

Mer nyttig info

Sajten upphandlingsstod.se erbjuder också annan matnyttig information, bland annat om konkurrenspräglad dialog och elektroniska auktioner.

Kammarkollegiet har tagit fram två vägledningar för byggsektorn, en för leverantörer och en för beställare.
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Kammarkollegiet har tagit fram två vägledningar för byggsektorn, en för leverantörer och en för beställare.