Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Direktiv ger få nyheter för svenska byggnader
Energi 15 nov 2010
För befintliga byggnader leder det omarbetade EPBD-direktivet inte till några svenska regeländringar på lag och förordningsnivå. Det framgår i en rapport från Boverket.
Parlamentet röstade ja till det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD-direktivet, i maj 2010. Boverket har analyserat konsekvenserna av det nya direktivet. Tillsammans med Energimyndigheten har verket lagt fram förslag till förändringar i svenska regelverk. Bygginfos webbtjänst har i tidigare artiklar beskrivit flera av förslagen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

I samband med förslag till nya ändringsregler kommer regelverket för ändring av byggnad att förtydligas. Foto: Harald Holm.
FAKTA Definitioner i direktivet:

Begrepp som används i denna webbartikel har följande definition enligt direktivet:

byggnad: en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi används för att påverka inomhusklimatet,

byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för en byggnads eller byggnadsenhets uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten, belysning eller för en kombination av dessa ändamål

en byggnads energiprestanda: den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för att uppfylla det energibehov som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat inbegriper energi som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning,

byggnadsenhet: en del, våning eller lägenhet inom en byggnad som är konstruerad eller ombyggd för att användas som en separat enhet,

byggnadselement: ett byggnadsinstallationssystem eller en komponent i klimatskalet,

större renovering: renovering av en byggnad där

a) totalkostnaden för renoveringen av klimatskalet eller byggnadens installationssystem överstiger 25 procent av byggnadens värde, exklusive värdet av den mark där byggnaden är belägen, eller

b) mer än 25 procent av klimatskalets yta renoveras.

Medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa alternativ a eller b,

luftkonditioneringssystem: en kombination av de komponenter som krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

I samband med förslag till nya ändringsregler kommer regelverket för ändring av byggnad att förtydligas. Foto: Harald Holm.
FAKTA Definitioner i direktivet:

Begrepp som används i denna webbartikel har följande definition enligt direktivet:

byggnad: en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi används för att påverka inomhusklimatet,

byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för en byggnads eller byggnadsenhets uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten, belysning eller för en kombination av dessa ändamål

en byggnads energiprestanda: den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för att uppfylla det energibehov som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat inbegriper energi som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning,

byggnadsenhet: en del, våning eller lägenhet inom en byggnad som är konstruerad eller ombyggd för att användas som en separat enhet,

byggnadselement: ett byggnadsinstallationssystem eller en komponent i klimatskalet,

större renovering: renovering av en byggnad där

a) totalkostnaden för renoveringen av klimatskalet eller byggnadens installationssystem överstiger 25 procent av byggnadens värde, exklusive värdet av den mark där byggnaden är belägen, eller

b) mer än 25 procent av klimatskalets yta renoveras.

Medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa alternativ a eller b,

luftkonditioneringssystem: en kombination av de komponenter som krävs för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, i vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas.