Varan har lagts till i varukorgen
Återvinning ur ventilationsluften – de utvalda
Energi 25 nov 2010
Lösningen med värmeåtervinning genom tilluftskanaler som installeras i trapphus och respektive lägenhet. Bild: Gösta Schelin
– Båda lösningarna som är uttsedda för installation i demonstrationsprojekten är innovativa och samtidigt helt olika, säger Åsa Wahlström.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

De två systemlösningarna som valts ut i en av branschens mest intressanta upphandlingar är dels en teknik med värmeåtervinning via värmeväxlare, dels en teknik med värmeåtervinning via värmepump.

Ingen av lösningarna kräver några större ingrepp i lägenheterna. Båda är kostnadseffektiva.

Utvald 1: Kondenserande frånluftsvärmepumpar

 Den här lösningen är ännu inte prövad på flerbostadshus enligt Åsa Wahlström som är upphandlingens projektledare från Chalmers Industriteknik.

– Genom att använda en befintlig uteluftsvärmepump som frånluftsvärmepump arbetar man med befintlig teknik på ett kreativt sätt. Det här förslaget är en mycket bra helhetslösning, men man måste se uoo så at tinte inneklimatet försämras geom drag från tilluftsintagen, säger Åsa Wahlström.

Utvald 2: Värmeväxlare med nyutvecklade luftkanaler

Den här systemlösningen med värmeväxlare använder befintliga frånluftskanaler och nyinstallerade tilluftskanaler i trapphusen.

– Kanaldragningen i lägenheterna är innovativ och snygg, samtidigt som verkningsgraden på FTX-aggregatet är hög. Det är en bra installatör bakom det förslaget, säger Åsa Wahlström.

Installationer av demo under våren

– De första systemen ska förhoppningsvis vara på plats i mars, säger Åsa Wahlström.

Hon hade gärna sett fler förslag med olika nytänkande tekniska lösningar, men vill inte gå in på några idéer. Istället lämnar hon frågan öppen för branschen att ta tag.

Lösningen med frånluftsvärmepump – detaljer

Förslaget innebär att husen får ett system med luft-vattenvärmepumpar som återvinner värmen i ventilationsluften. Tävlingsförslaget har en mindre värmepump som levererar värme till värmesystemet. Värmepumparna placeras på vind eller tak och ansluts med isolerade rör till husets befintliga värmeanläggning.

Den här typen av frånluftsvärmepump kallas kondenserande frånluftsvärmepumpa när det gäller villor. Förslaget utnyttjar befintliga frånluftskanaler och befintliga tilluftsdon ska räcka för att förse lägenheterna med uteluft.

Lösningen med värmeväxlaren - detaljer

Förslaget utnyttjar befintliga frånluftskanaler och nya tilluftskanaler installeras i trapphuset. Motströmsvärmeväxlare med temperaturverkningsgrad 90 procent används för att återvinna värmen ur frånluften.

I varje lägenhet installeras nyutvecklade fyrkantiga tilluftskanaler som målats i förväg. Ingreppen i lägenheterna behöver inga efterkontroller förutom kontroll av luftflödena. Filtren behöver bytas två gånger om året.

Bakgrund

Målet är att få fram systemlösningar och att förbättra driftserfarenheter för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus. Upphandlingen hålls i tre steg och detta är avslutningen på etapp ett, det vill säga upphandling av systemdemo. I nästa steg sker installation och utvärdering av demoobjekten och till sist fortsatt upphandling.

Potentialen för energibesparing är stort, och många ventilationssystem måste ändå bytas ut. För att sätta fart på den tröga utvecklingen har Sabo i samarbete med BeBo och Energimyndigheten gjort en teknikneutral upphandling för sju flerbostadshus som sedan ska leda till ramavtal.

Lösningen med luft-vattenvärmepumpar för värmeåtervinning i flerbostadshus. Bild: Climate Solutions
FAKTA Demonstrationshusen

 • Sju av husen blir demonstrationshus för de två lösningar som vann upphandlingen.
 • Husen är byggda mellan 1943 och 1976.
 • Antalet lägenheter varierar från 14 till 36.
 • Det högsta huset är åtta våningar och det lägsta två våningar. Tre hus är trevåningshus och ett har sex våningar.
 • Det äldsta huset har självdrag, övriga har frånluftsventilation.
 • Fastigheterna ägs av Stockholmshem, Hyresbostäder i Växjö, Huge fastigheter, Familjebostäder, Helsingborgsbostäder samt Örebrobostäder.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Ventilation Juridik Upphandling Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Lösningen med luft-vattenvärmepumpar för värmeåtervinning i flerbostadshus. Bild: Climate Solutions
FAKTA Demonstrationshusen

 • Sju av husen blir demonstrationshus för de två lösningar som vann upphandlingen.
 • Husen är byggda mellan 1943 och 1976.
 • Antalet lägenheter varierar från 14 till 36.
 • Det högsta huset är åtta våningar och det lägsta två våningar. Tre hus är trevåningshus och ett har sex våningar.
 • Det äldsta huset har självdrag, övriga har frånluftsventilation.
 • Fastigheterna ägs av Stockholmshem, Hyresbostäder i Växjö, Huge fastigheter, Familjebostäder, Helsingborgsbostäder samt Örebrobostäder.