Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Elens ursprung ska kunna garanteras: ny lag
Energi 28 maj 2010
Elkunden ska kunna få besked om varifrån den el han köper kommer. Det regleras i en ny lag om ursprungsgarantier för el som riksdagen beslutat om.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Lagtext och förordningar

Förändringarna träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.

SFS 2010:601, Lag om ursprungsgarantier för el »

SFS 2010:602, Lag om ändring i ellagen »

SFS 2010:603, Lag om ändring i naturgaslagen »

 

FAKTA Mer information

Till grund för riksdagens beslut låg regeringens proposition 2009/10:128 och Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU18. Bygginfo skrev om propositionen i BygginfoNYTT 2010-04-07.

FAKTA Förnybartdirektivet

Förnybartdirektivet syftar till att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5 till 20 procent under perioden 2005–2020. Sveriges bindande mål enligt direktivet är att uppnå en andel om 49 procent förnybar energi 2020.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Lagtext och förordningar

Förändringarna träder i kraft den 1 december 2010, då lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el ska upphöra att gälla.

SFS 2010:601, Lag om ursprungsgarantier för el »

SFS 2010:602, Lag om ändring i ellagen »

SFS 2010:603, Lag om ändring i naturgaslagen »

 

FAKTA Mer information

Till grund för riksdagens beslut låg regeringens proposition 2009/10:128 och Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU18. Bygginfo skrev om propositionen i BygginfoNYTT 2010-04-07.

FAKTA Förnybartdirektivet

Förnybartdirektivet syftar till att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5 till 20 procent under perioden 2005–2020. Sveriges bindande mål enligt direktivet är att uppnå en andel om 49 procent förnybar energi 2020.