Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny tillämpning av miljökvalitetsnormer
Bestämmelser 27 jul 2010
De nya tillämpningarna av miljökvalitetsnormer som riksdagen nyligen beslutat om innebär att myndigheter och kommuner är ytterst ansvariga för att dessa följs. Kraven på verksamheter som inte lever upp till miljökvalitetsnormerna ska se olika ut beroende på om det handlar om gränsvärdesnormer eller andra normer.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Luftkvaliteten kontrolleras på en av Umeås gator.
FAKTA Mer information

Till grund för riskdagens beslut låg regeringens proposition 2009/10:184 och miljöutskottets betänkande 2009/10:MJU24. Bygginfo skrev om propositionen i BygginfoNYTT 2010-04-08.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Luftkvaliteten kontrolleras på en av Umeås gator.
FAKTA Mer information

Till grund för riskdagens beslut låg regeringens proposition 2009/10:184 och miljöutskottets betänkande 2009/10:MJU24. Bygginfo skrev om propositionen i BygginfoNYTT 2010-04-08.